What -When-who -Wh questionslardır

What : Ne ?
When:Ne zaman ?
Who:kim ?

Example :

1-What are you doing now? (Şuan ne yapıyorsun ?)
-I am helping my friend now.

2-When were you born? (ne zman doğdun ?)
-I was born in 1982.

3-Who is talking now? (Şuan kim konusuyor ?)
-Ege is talking now.


Bircok tense ıle soru cumlesı olusturmak için kullanılıyor.
yardımcı fııllerle yapılan sorulardan farklı olarak -WH quesrionslarla yapılan sorulara yes / no ıle cevap verilmez.

Example :
1-Are you studying now?

-yes,I am studying now
2-What are you doing?
-I am studying