II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler: a)- Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı. b)- Anadolu'ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu'da yaymaya çalışıyorlardı.Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu'da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt'ın Safevi ve şii tehlikesine karşı yeterli önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri: a)- Fatih Döneminde Hicaz su yolları meselesi. (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gerekli önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti.Ancak Memlükler bu isteği iç işlerine karışma şeklindeyorumlamışlardı.) b)- Memlükler'in Cem Sultan'ı himaye etmeleri, c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yeralan Güneydoğu Anadolu'daki DulkadiroğullarıBeyliği yüzünden iki devletin çekişmesi.SONUÇ:Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 8 yıl süren savaş yaşandı. Bu savaş süresince iki taraf birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadılar.