SEVR ANTLAŞMASI(10 AĞUSTOS 1920) 1 .Dünya Savaşı’nın galipleri olan İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.Osmanlı Devleti topraklarının galip devletler arasında resmen paylaşılması niteliğinde ki bu antlaşmayı TBMM tanımamış,Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasıyla olanağı kalmamıştır.
İtilaf Devletleri,Mondros Mütarekesi’nin (30Ekim1918) imzalanmasından sonra Anadolu ve Trakya’da giriştikleri işgal eylemlerine karşı oluşan direnişin güçlenemeyeceğini,paylaşmada yolunda ki amaçlarına ulaşmayı engelleyemeyeceğini düşünüyorlardı.Ama ulusal güçlerin birleşmesi ve etkili olmaya başlaması işgal altında tuttukları İstanbul’daki Osmanlı yönetimiyle bir an önce bir barış antlaşması imzalanması yolundaki çalışmalara hız kazandırdı.Bu tasarının Ankara’da yeni toplanan TBMM tarafından da kabul edilmesi için girişimde bulundular.TBMM’nin böylesi bir tasarıyı görüşmeye bile yanaşmada reddetmesi karşısında baskılarını İstanbul hükümeti üstünde yoğunlaştırdılar.İstanbul hükümeti gelişmeler karşısında kendisine bırakılanlarla yetinmekten başka bir şey yapamayacağını kesinkes anlayınca 10 Ağustos 1920’de Paris yakınlarındaki Sévres’de anlaşmayı imzaladı.
Hiçbir zaman geçerlik kazanmayan Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasıyla anlamını yitirdi.