İshal ne kadar sürer?
Geçici bir hazımsızlık durumu olup kısa zamanda geçebilirse de bazı hallerde uzayabilir. Daha ciddi bir durumun meydana geldiği hallerde gereken tedbirler derhal alınmalıdır.