Kafatası kırık ve çatlakları için ne yapılmaktadır?
Eğer ciddi beyin zedelenmesi meydana gelmemişse, tedavi araza göre yapılır. Hasta yatakta istirahat ettirilir ve kendisine müsekkin; baştaki ağrıyı dindirmek için analejezik ilaçlar verilir. Eğer beyine baskı yapan bir kırık kemik parçası varsa veya beyinde bir, kanama meydana gelmişse, bu durumların cerrahi müdahale yoluyla tedavisine gidilir.