Ders Notları, Sınav Soruları ve Cevapları: Büro Düzenleme


AÇIKLAMALAR .................................................. .................................................. ...............iii
GİRİŞ .................................................. .................................................. ...................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 .................................................. .................................................3
1. BÜRO VE İŞYERLERİNDE FORM VE FORM KULLANMA ESASLARI ....................3
1.1. Form Kavramı ve Kullanım Amaçları .................................................. ........................3
1.1.1. Formların Önem ve Yararları .................................................. ..............................3
1.2. Formda Aranan Özellikler ve Standardizasyon .................................................. ..........3
1.2.1. İhtiyaç Belirleme Formlarında Aranan Nitelikler........................................ ..........3
1.2.2. Formların Çizilmesi......................................... .................................................. ....5
1.2.3. Bir Form Aşağıdaki Adımlarla Çizilir........................................... ........................5
1.2.4. Kâğıt Normları ve Gramajları........................................ ........................................6
1.2.5. Form Çizme Ölçekleri .................................................. .........................................7
1.2.6. Form Analizi........................................... .................................................. .............7
1.2.7. Formların Geliştirilmesi.................................... .................................................. ...7
1.3. Formların Standardizasyonu .................................................. .......................................8
1.3.1. Kurumsal Form Standardizasyonu .................................................. ......................8
1.3.2. Kurumlararası Form Standardizasyonu .................................................. ...............8
1.3.3. Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Formların Standardizasyonu ...................................8
1.4. Form Kontrolü .................................................. .................................................. ..........9
1.4.1. Formun Bürolardaki Kullanımı .................................................. ...........................9
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................13
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................14
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2................................................. .................................................1 6
2. BÜROLARDA KULLANILAN GEREÇLER.......................................... .........................16
2.1. Büro Makinelerinin Çeşitleri .................................................. ....................................16
2.2. Büro Makinelerinin Kullanımı......................................... ...........................................17
2.3. Büro Makinelerinin Özellikleri....................................... ............................................19
2.4. Büro Makinelerinin Yerlerinin Seçimi............................................ ............................19
2.5. Bürolarda Bilgisayar Kullanımı .................................................. ................................20
2.6. Büro Sarf Malzemeleri....................................... .................................................. .......20
2.7. Büro Makinelerinin Bakımı .................................................. ......................................21
2.8. Büro Gereç ve Makineleri Seçimi............................................ ....................................21
2.9. Büro Gereç ve Makinelerini Tanıma Yolları .................................................. ............23
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................24
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................25
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................. ................................................26
3. BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN GELİŞTİRİLMESİ..........26
3.1. Alan ve Yerleştirme Etüdü Kavramı ve Yararları......................................... ..............26
3.1.1. Bürolarda Yerleşmenin Önemi .................................................. ..........................26
3.1.2. Bürolarda Yerleşme .................................................. ...........................................27
3.1.3. Yerleşme Biçimi .................................................. ................................................28
3.1.4. Yerleşim Standartları...................................... .................................................. ...28
3.1.5. Bina ve Kat Planı............................................. .................................................. ..32
3.1.6. Açık ve Özel Bürolar........................................... ................................................34
3.2. Büro Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar.......................................... .......................38
3.2.1. Hizmet Binalarının ve Yerlerinin Seçimi .................................................. ..........38
3.2.2. Yerleşmenin Planlanması .................................................. ..................................38
3.3. Fiziksel Koşullar ve Düzenlemeler .................................................. ...........................40
3.3.1. Aydınlatma .................................................. .................................................. ......40
3.3.2. Isıtma ve Soğutma .................................................. .............................................40
3.3.3. Havalandırma...................................... .................................................. ...............41
3.3.4. Ses ve Gürültü .................................................. .................................................. .42
3.3.5. Rutubet........................................... .................................................. ....................43
3.4. Büroda Estetik ve Dekorasyon........................................ ............................................43
3.4.1. Renkler........................................... .................................................. ....................43
3.4.2. Dekorasyon........................................ .................................................. ................46
3.4.3. Estetik .................................................. .................................................. ..............47
3.4.4. Müzik............................................. .................................................. ....................47
3.4.5. Temizlik.......................................... .................................................. ...................47
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................50
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4................................................. ................................................52
4. ERGONOMİ BİLGİSİ TANIMI VE ÖNEMİ .................................................. .................52
4.1. Bürolarda İnsan Ölçüsüne Uygun Tasarım........................................... ......................54
4.1.1. Sekreter Bürolarında Ergonomik Tasarımın Önemi ............................................54
4.1.2. Sekreter Bürolarında Fiziksel ve Estetik Koşullar.......................................... .....56
4.1.3. Sekreter Bürolarında Yerleşme-İş Akımı İlişkisi ................................................58
4.2. Sekreterlik Mesleği ve Yorgunluk .................................................. ............................58
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................61
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................63
MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................. ............................................65
CEVAP ANAHTARLARI .................................................. .................................................. .66
KAYNAKÇA.......................................... .................................................. .............................68