Ders Notları, Sınav Soruları ve Cevapları: Meslek Etiği


GİRİŞ .................................................. .................................................. .......................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................. ......................................2
1.ETİK KAVRAMI........................................... .................................................. .........2
1.1. Etik Tanımı............................................ .................................................. ..........2
1.2. Ahlaki Gelişim Süreci .................................................. .....................................3
1.3. Etik Kuralları......................................... .................................................. ..........5
1.4.Etik Sistemleri .................................................. .................................................. 6
1.4.1.Amaçlanan Sonuç Etiği............................................. ..................................7
1.4.2. Kural Etiği .................................................. ................................................7
1.4.3.Toplumsal Sözleşme Etiği............................................. ..............................8
1.4.4. Kişisel Etik .................................................. ...............................................9
1.4.5. Sosyal Yaşam Etiği .................................................. ..................................9
1. 5. Etik Toplum İlişkisi.......................................... ..............................................10
1.6.Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları ...............................................13
1.7.Etik Sorgulama......................................... .................................................. ......14
1.8.Toplumsal Yozlaşma.......................................... ..............................................15
1.8.3. Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler ............................................17
1.8.4. Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler ............................................17
1.8.5. Tarihsel Nedenler .................................................. ...................................18
UYGULAMA FAALİYETİ......................................... ..........................................19
ÖLÇME DEĞERLENDİRME..................................... ..........................................21
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................. ....................................22
2. MESLEKİ ETİK .................................................. .................................................. 22
2.1. Mesleki Etik Kavramı .................................................. ...................................22
2.2.Mesleki Etik İlkeler........................................... ...............................................24
2.2.1.Doğruluk.................................... .................................................. ..............24
2.2.2.Yasallık.................................... .................................................. ................25
2.2.3.Yeterlik.................................... .................................................. ................25
2.2.4. Güvenirlik........................................ .................................................. .......25
2.2.5. Mesleğe Bağlılık .................................................. ....................................26
2.3. İş Hayatında Etik Ve Etik Dışı Konular........................................... ...............26
2.3.1. İş Hayatında Etik İlkeler .................................................. ........................26
2.3.2. Yönetimde etik dışı davranışlar; .................................................. ............30
2.4.Mesleki Yozlaşma .................................................. ..........................................33
2.5. İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları .................................................. ..34
UYGULAMA FAALİYETİ......................................... ..........................................36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................... ....................................38
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................. ....................................39
3.İŞ YERİNDE ETİK ORTAM SAĞLAMAK.......................................... ................39
3.1.Farklı Mesleklerde Etik İlkeler .................................................. ......................40
3.2.Çalışanların Etik Profilleri .................................................. .............................41
3.3.Etik Liderlik .................................................. .................................................. .41
3.4.İş Yerinde İş Etiğine Uygun Ortamda Çalışmak.......................................... ....43
3.4.1.İş Ahlakına Uygun Koşulların İşe ve İş Yerine Etkisi ..................................44
3.4.2. İş Ahlakına Uygun Koşulların Çalışanlara Etkisi ....................................45
UYGULAMA FAALİYETİ......................................... ..........................................47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................... ....................................49
ÖNERİLEN KAYNAKLAR......................................... .............................................55
KAYNAKLAR......................................... .................................................. ................56