İleri Word Çalışma Soruları

1-)Sınav.doc adlı dosyaya bir açılış şifresi verin. (Save as)

2-)Sınav.Doc adlı dosyayı masa üstünde kendi adınızdaki bir klasöre web sayfası olarak kaydedin. (Save as web page)

3-)Sınav.Doc adlı dosyadaki “Doc” kelimelerini otomatik olarak bulun ve 12,50 punta ve kırmızı renge çevirin. (Replace)

4-)Excelde hazırlanmış bir tabloyu sanki bir metin belgesiymiş gibi word’de yapıştırın.
(Paste Special)

5-) Aşağıdaki araç çubuğunun aynısından yapın. (Customize)


6-)Aşağıdaki cümlelere göre link verin. (Hyperlink)
MAIL
WEB
BAŞKA BİR DOSYA
SAYFANIN EN ÜSTÜNE ÇIK


7-) Altıncı sorudaki “MAIL” kelimesine bir açıklama yapın (Comments).

8-)Otomatik olarak sayfaya tarih ve sayfa numarası ekleyin.(Insert)

9-)Kendi isminiz ve tarzınızda bir style yapın kısa yol tuşu olarakta “Alt+78” olsun. (Style)

10-)Dökümanın her hangi bir yerinde “Galatasaray” yazdığımda otomatikman “FENERBAHÇE“ yazsın.(Tools)

11-)Bundan sonra sayfa içerisinde yaptığınız değişiklilerin hepsini izleyin.(Tools)

12-)Dışarıdaki bir excel dosyasındaki adresleri etiketlemek için Mail Merge yapın. (Tools)

13-)Bir makro ile otomatikman bir metin yazın ve bir resim ekleyin. (Tools)

14-)Sınav.Doc dosyasındaki 14’cü sorunun yazı tipi sitili “Heading 3” Olsun.