WORD
Microsoft Word özellikle 6.0 versiyonuyla çok büyük bir atak yaparak Kelime İşlemci alanındaki üstünlüğünü ele geçirmesinden sonra geçen süre içinde Windows 95 için tasarlanmış 2000 versiyonuyla gelişmiş bir Word sürümü çıkarmıştır. 2000 versiyonu ile bir devrim yaparak Kelime İşlemci Pazarındaki rakipsizliğini kanıtlarken Masa üstü yayıncılık programlarının yerine de göz koyduğunu ortaya çıkarmıştır.
Word’ de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğimiz bütün işlemleri bulabiliriz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, İndeksi, sayfa numaralarını, alt bilgi-üst bilgi dipnot vb.
Word’ de çalışırken sadece yeni bir paragrafa geçmek için Enter tuşunu kullanmalısınız. Diğer durumlarda yani satır dolduğunda alt satıra geçmek için kesinlikle enter tuşunu kullanmayın. Program bir satır dolduğunda kendiliğinden bir alt satırdan devam edecektir. Eğer ekranın sonuna geldiğiniz halde bir alt satıra geçmiyorsa bu sayfanın geniş olmasındandır. Ekranın sonuna gelmek ile satırın sonuna gelmek aynı şeyler değildir.
Word ile veya herhangi bir Windows programı ile çalışırken bilmeniz gereken en önemli şey veri seçmedir. Çünkü yapacağımız bir çok işlemi seçili kısım üzerinde yapacaksınız.
SEÇME, KESME, KOPYALAMA, YAPIŞTIRMA
Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri şüphesiz ki Windows’ un sağladığı çok önemli teknolojilerdendir. Bunlar sayesinde kullanıcılar birbirinin aynısı olan işlemleri tekrar tekrar yapmaktan kurtulmuşlardır. Bu işlemler sadece tek programla sınırlı kalmayıp, Windows’ un sağladığı “aynı anda birden fazla programla çalışma imkanı “ sayesinde programlar arası veri transferi oldukça kolay ve zevkli hale getirmişlerdir. Kesme ve kopyalama sonucunda işleme tabi tutulan veri pano (Clipboard) denilen bir ortama atılmaktadır. Daha sonra istenildiği kadar buradaki veri çoğaltılabilmektedir. Kesme işlemi veriyi tamamen panoya aktarırken, kopyalama işlemi verinin orijinalini de koruyarak bir kopyasını panoya aktarmaktadır.
Kesilecek ya da kopyalanacak metin öncelikle seçilmelidir. “Metin karalanmalıdır”
METNİ SEÇMEK (BLOKLAMAK)
Bir metin birkaç yöntemle seçilebilir.
Seçilecek metnin ilk karakterine imleç konumlandırıldıktan sonra farenin sol tuşu basılı tutmak suretiyle metnin sonuna doğru çekerek.
Shift +Yön tuşları kullanılarak metin seçilebilir.
Shift + Ctrl + End tuşlarına basmak suretiyle bulunan noktadan metin sonuna kadar seçme işlemi gerçekleştirilir.
Düzen/Tümünü Seç menü seçeneği yada Ctrl+A tuşlarına basılarak metnin tamamı seçilir.
Shift + Ctrl + Yön tuşları ile kelime-kelime veya paragraf paragraf seçilebilir.
Seçilen kısım program tarafından siyah bir çerçeve içine alınacaktır. Bir metin seçili iken yaptığınız işlemler seçili kısma uygulanır. Metin seçili iken bir harfe basarsanız seçtiğiniz kısım silinerek bastığınız harf yazılır. Seçimi kaldırmak için yön tuşlarına basabilir veya farenin sol tuşu ile seçili kısım haricinde bir nokta tıklanabilir.metin seçilidir.seçili kısmı burasıdır.
Yukarıda görülen seçimi oluşturmak için imleci B harfinin başına getirin ve shift tuşuna basılı tutarak End tuşuna basın. İmlecin bulunduğu noktadan satır sonuna kadar olan kısım yukarıdaki gibi seçilecektir.
VERİ KOPYALAMAK
Seçili olan bir veriyi kopyalamak için bir kaç yol izlenebilir.
Araç çubuklarındaki Kopyala düğmesi tıklanarak,
Düzen-Kopyala menü seçenekleri kullanılarak,
Ctrl + C veya Ctrl + Ins tuşlarına basılarak,
Farenin sağ tuşu ile aktif hale gelen menüden Kopyala seçeneği kullanılarak kopyalama işlemi gerçekleştirilebilir.
VERİ KESMEK
Seçili olan bir metni kesmek için bir kaç yol izlenebilir.
Araç çubuğundaki Kes düğmesi tıklanarak,
Düzen-Kes Menü seçenekleri kullanılarak,
Ctrl+X veya Shift+Del tuşlarına basılarak,
Farenin sağ tuşu ile aktif hale gelen popup menüdeki Kes menü seçeneği kullanılarak kesme işlemi gerçekleştirilebilir,
Kesme işleminde kopyalamadan farklı olarak seçili kısım silinerek panoya alınacaktır. Kesme işlemi daha çok bir yazıyı veya resmi bir yerden alıp başka bir yere yerleştirmek için kullanılır.
KESİLEN YA DA KOPYALANAN VERİYİ YAPIŞTIRMAK
Yapıştırma işlemi bir nevi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. Eğer panoda veri varsa yapıştırma işlemi yapılabilir, aksi halde yapılamaz.
Panoda mevcut bulunan bir veri birkaç yolla yapıştırılabilir.
Araç çubuklarındaki Yapıştır düğmesi tıklanarak,
Düzen – Yapıştır menü seçenekleri kullanılarak,
Ctrl+V tuşlarını veya Shift+Ins tuşlarına basılarak,
Farenin sağ tuşu ile aktif hale gelen popup menüdeki Yapıştır menü seçeneği kullanılarak yapıştırma işlemi gerçekleştirilebilir.
Yapıştırma işlemi yapılırken seçili bir kısım varsa o kısım silinir ve panodaki bilgi onun yerine konur. Eğer seçili bir alan yoksa panodaki bilgi imlecin bulunduğu noktaya eklenir.
Kesme, Kopyalama ve yapıştırma işlemi fare ile de yapılabilir. Metni Seçtikten sonra farenin sol tuşuna basılı tutarak seçili kısmı bir yere taşıyıp bırakabilirsiniz. Oraya taşımak değil de bir kopyasını daha çıkarmak istiyorsanız aynı işi Ctrl tuşu basılı iken yapmanız gerekir.
HATA YAPINCA
Word’ de hata yaptığınızda yaptığınız işlemi kolayca geri alabilirsiniz. Hatta bir dokümanı dakikalarca düzenledikten sonra yaptıklarınızı istediğiniz yere kadar tek-tek veya topluca geri alabilirsiniz.
Son yapılan işlemi geri almak için aşağıdaki yollardan biri izlenebilir.
Düzen - Geri Al menü seçenekleri kullanılarak,
Ctrl+Z tuşlarına basılarak,
Araç çubuklarındaki Geri Al düğmesi tıklanarak son yapılan işlem geri alınabilir.
Geri Al düğmesi aşağı doğru açıldığında son yapılan işlemlerin listesi görülecektir. Bunlardan istenen seçilerek yapılan işlemler geri alınabilir.
Son yapılan işlemi tekrar geri iade etmek (yinelemek) için de aşağıdaki yollardan birisi izlenebilir:
Düzen - Yinele menü seçenekleri kullanılarak,
Ctrl+Y tuşlarına basılarak,
Araç çubuklarındaki Yinele düğmesi tıklanarak son yapılan işlem tekrarlanabilir
Yeni Bir Doküman Oluşturmak

Programa girildikten sonra birden fazla dokümanı aynı anda yazmak mümkündür. Yeni bir dokümana başlamak için Dosya - Yeni menü seçenekleri veya araç çubuklarındaki düğmesi kullanılabilir. Yukarıdaki seçeneği işaretleyerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer daha önceden hazırlanmış şablonları kullanmak istiyorsanız Word ‘ün sunduğu seçenekleri kullanabilirsiniz. Örneğin mektup yazmak için Mektuplar & Fakslar kısmınageçip hazır şablonlardan birini seçebilirsiniz.
ÜZERİNDE ÇALIŞILAN DOSYAYI KAYDETMEK
Üzerinde çalışılan dosyayı saklamak için değişik yöntemler kullanılabilir.
Dosya - Kaydet menü seçenekleri ile Araç çubuğundaki düğme ile Ctrl+S tuşları ile
Eğer doküman ilk kez kaydediliyorsa açılan pencereden dosyayı nereye ve hangi isimle kaydedeceğiniz girilir.
Dosya Adı kutusuna istediğiniz bir isim vererek bu dosyayı kaydedebilirsiniz.
Eğer Farklı bir dizine veya diskete kaydetmek istiyorsanız pencerenin sol üst köşesindeki listeyi aşağıya doğru açıp istediğimiz bir yeri seçebilirsiniz.
Dosya bir kez kaydedildikten sonra, daha sonra yapılacak değişikliklerle beraber dosyanın aynı adla fakat hızlı bir şekilde kaydedilmesi için Ctrl+S tuşlarına basmak yeterlidir.
Daha önce bir isim vererek kaydettiğiniz dosyayı farklı bir adla tekrar kaydetmek için Dosya - Farklı Kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz .
Dokümanı farklı bir biçimde kaydetmekte mümkündür. Örneğin dokümanınızı text biçiminde kaydedip Dos ortamında kullanmak istiyorsanız aynı pencerenin altındaki listeyi aşağı doğru açarak istediğiniz dosya türüne girebilirsiniz. Bu işlem sonunda dokümanınızdaki Word’ e özel bir çok biçimi kaydedebilirsiniz.
KAYDEDİLMİŞ BİR DOSYAYI AÇMAK
Daha önce kaydedilmiş bir dosyayı açmak için;
Dosya - Aç menü seçeneklerini
Araç çubuğundaki “Dosya Aç” düğmesini
Ctrl+O tuşlarını
kullanabilirsiniz. Bu işlemden sonra açılan “Dosya Aç” penceresinden dosyayı seçmeniz yeterlidir.
Dosyaları açmadan önce içeriklerini görmekte mümkündür.
Pencerenin üstündeki “Özellikler” düğmesine basarsanız dosyaya ait istatistikleri listeler.
Bu pencere aracılığıyla arama işlemi de yapılabilir. Aranacak dosyanın adı veya dosya adını temsil eden joker karakterler kullanılarak Şimdi bul düğmesiyle arama başlatılabilir.
Örneğin daha önce kaydettiğiniz dokümanı nereye kaydettiğinizi ve ismini hatırlamıyorsanız bunu aratabilirsiniz. Dosyanın adının içinde ANNE kelimesinin geçtiği bir dosyayı aratmak için Dosya Adı kutusuna *ANNE* yazmanız yeterlidir. Bunu yazdıktan sonra Şimdi Bul düğmesini tıklarsanız Word ilgili dosyayı bulacaktır.


BİR DOSYAYI HIZLI BİR ŞEKİLDE KULLANIMA AÇMAK
WORD, en son kullanılan dosyaların isimleri Dosya menüsünün en alt kısmında listeler. Bu isimlerden herhangi birisinin tıklanmasıyla o dosyayı kullanıma açar. Böylece kullanıcı istediği dosyayı aramaktan kurtulur.
Burada en fazla 9 tane dosyanın ismi saklanabilir. Bu ayarlama işlemi de Araçlar - Seçenekler menüleriyle açılan pencerenin Genel kısmında yapılır.
Penceredeki Son kullanılan Dosyalar Listesi kutusuna 0-9 arası rakam girilerek Dosya menüsündeki isimleri yer alacak dosya adedi belirlenebilir.
BİRDEN FAZLA DOSYAYI AYNI ANDA AÇMAK
Dosya açma penceresinde Shift veya Ctrl tuşlarına basılı tutarak seçim yaparsanız birden fazla dosyayı seçebilirsiniz.
Her dosyayı tek tek açmak yerine bu şekilde dosyalarınızı seçerek hepsini aynı anda açabilirsiniz.
Dosyayı yukarıdaki gibi seçerek birden fazla dosya aynı anda açılabilir.
Burada seçim yaparken Ctrl tuşu tek tek seçmeye, Shift tuşu ise birden fazla dosyayı birden seçmeye yarar.
BİRDEN FAZLA DOKÜMAN İLE ÇALIŞMA
Dosya – Aç menüleriyle birden fazla dosya kullanıma açılabilir. Aynı şekilde Dosya - Yeni menüleri ile de birden fazla yeni doküman oluşturabilirsiniz. Bu dokümanlarla çalışırken bir kaç tanesini aynı anda ekrana getirebilir veya her biriyle ayrı ayrı çalışabilirsiniz.
Bu dosyalar arasında dolaşmak için Pencere menüsüne girmek gerekir. Pencere menüsüne girdiğinizde o anda açık olan dokümanların listesi yer alacaktır.
Bu listelenen dosyalardan hangisi seçilirse o dosya aktif dosya olarak kullanıma açılır.
Aynı anda birden fazla dokümanı ekranda görmekte mümkündür.
Pencere - Tümünü Düzenle menülerini seçerseniz açık olan dokümanlar ekrana uygun şekilde yerleştirilecektir. Böylece her iki dokümanı da aynı anda görerek düzenleme yapabilirsiniz. Birinden seçip fare ile taşıyarak diğerinin üzerine bırakıp kolayca veri transferi de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer aynı dokümanın farklı sayfalarındaki bilgileri aynı anda görmek istiyorsanız Pencere - Böl seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu işlemden sonra fare ile ekranın nereden bölüneceği belirlerseniz aynı dokümanın farklı bölümlerini aynı anda görebilirsiniz. Bölmeyi kaldırmak için ise aynı menüdeki Bölmeyi kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz.YAZI TİPİNİ DEĞİŞTİRME
Kelime işlemcilerde daktilo gibi tek tip yazı yazmak yerine farklı biçimler kullanarak dokümanınızın daha etkileyici olmasını sağlayabilirsiniz. Word’ de temel işlemler araç çubuklarıyla kolayca yapılabilirken, daha ileri düzey işlemler ise menüler aracılığıyla yapılır. Bir metnin veya karakterin yazı tipini değiştirmek için istenen kısım ilk önce seçilmelidir.
YAZININ FONTUNU DEĞİŞTİRMEK
Bilgisayarda değişik yazı tipleri vardır. Standart yazı tiplerinden, el yazısına kadar çok değişik türde yazı tipi bulunur. Bir bilgisayarda bulunan yazı tipleri başka bir bilgisayarda bulunmayabilir. Bu yüzden sürekli taşıdığınız dokümanlarda standart yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Ayrıca bazı yazı tiplerinde ise harfler yerine özel işaretler bulunabilir
Araç çubuğundaki Yazı tipi listesinden bilgisayarınızda yüklü olan yazı tiplerinden birini seçebilirsiniz.
Veya yazı tiplerini görerek değiştirmek istiyorsanız Biçim - Yazı Tipi menüseçeneği kullanabilirsiniz.
Bu pencerede seçtiğiniz yazı tipinin örnek görüntüsü Önizleme kutusunda görüntülenecektir.
YAZI BOYUTUNU DEĞİŞTİRMEK
Bir metnin yada bir karakterin yazı büyüklüğünü değiştirmek için araç çubuklarında bulunan Yazı Tipi Boyutu listesi kullanılır. Bu listede 8-72 arasına değişik aralılıklarla verilmiş hazır değerler bulunur. Bunlardan birini yazı tipi boyutu olarak kullanabileceğimiz gibi bunların haricindeki bir değeri de kutuya yazarak aktif hale getirebilirsiniz.
KOYU (KALIN) YAPMAK
Bir metnin koyu olarak biçimlendirmek için istenilen metin seçildikten sonra
Araç çubuğundaki K (Kalın) düğmesine basılmalıdır.
Veya kısa yol tuşu ile, Ctrl ve K harflerine birlikte basarak yapılır.
Örnek:
Kalın olarak yazılmış bir metin
EĞİK YAPMAK
Bir metni yada sayısal bir ifadeyi italic (eğik) olarak biçimlendirmek için istenilen metin seçildikten sonra araç çubuğundaki T Italic (Eğik) düğmesine basılmalıdır. (-I,Ctrl-T)
Örnek:
Eğik olarak yazılmış metin.

ALTI ÇİZGİLİ YAPMAK
Bir metni biçimlendirmek için istenilen metin seçildikten sonra araç çubuğundaki A Altı çizgili düğmesine basılmalıdır.
Örnek :
Altı çizili olarak yazılmış bir metin.
YAZI RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK
Bir metnin yazı rengini değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra araç çubuğundaki aşağı doğru açılan renk listesi kullanılır. Bu düğmenin yanındaki düğmeye basıldığında renk listesi açılacaktır.
DİĞER BİÇİMLER
Bir metni biçimlendirmek için istenilen metin seçildikten sonra Biçim - Yazı Tipi menü seçenekleri kullanılarak aşağıdaki pencereye ulaşılır.
Çift Üstü çizgili Bir yazıyı üstü çizgili efekti uygulamak, genellikle o şeyin iptal edildiğini belirtmek için kullanılır.
Üst simge:Bir ifadeyi üst simge (üstel) olarak yazmak için kullanılır. Mesela (12)2 = l44 gibi...
Alt simge: Bir ifadeyi alt simge (indis) olarak yazmak için kullanılır. Mesela (ll00)2 = l2 gibi...
Tekrar normal yazım moduna dönmek için aynı penceredeki ilgili seçeneği konulan 4 işaretleri tıklanarak kaldırılmalıdır.
Penceredeki Büyük - Küçük seçeneği büyük-küçük harflerin hepsini büyük harfe çevirir. Fakat büyük harflerle yazılmış olanları daha büyük, küçük olanları ise daha küçük yazar.
Örnek: Normal bir yazı ile yazılan bu isim Hayati SÖYÜNMEZ, Büyük-Küçük Seçeneği Seçildikten Sonra HAYATİ SÖYÜNMEZ İşte Böyle oluyor.
SATIR ARALIĞINI AYARLAMA
Bir metnin satır aralığı, metin satırları arasındaki dikey boşluğu belirler. Varsayılan olarak tek satır aralığı kullanılır. Seçtiğimiz satır aralığı seçili paragrafın tüm satırlarını etkiler.
Bir metnin satır aralığını ayarlamak için ilk etapta istenilen metin seçilir. Daha sonra (Biçim-Paragraf menü seçenekleriyle aracılığıyla pencere açılır. Satır aralıkları bu penceredeki Satır Aralığı kutusunun içerdiği değerler ile ayarlanır. Şimdi bu değerleri açıklayalım:Tek: Satır aralığı tek satır olarak bırakılır.
l,5 Satır: Satır Aralığı l,5 satır olarak bırakılır.
Çift: Satır aralığı 2 satır olarak bırakılır.
En Az: Belirtilen aralığa sığmayacakları için, Word’ün daha geniş yazı tipi boyutları ya da grafikleri yerleştirmek için ayarlayabileceği en az satır aralığını ayarlar.
Tam:Bu seçenek tüm satırların eşit aralıklı olmasını sağlar. Aralığın hangi font boyutuna göre belirleneceği Değer kutusuna girilir. Bir paragraf içerisinde farklı büyüklüklerde fontlar var ise bir satırın yüksekliği fazla birinin az olacaktır. Bu seçenek bütün satırların eşit aralığa getirmesini sağlayacaktır.
Çoklu:Belirlenen bir yüzde oranıyla satır aralığı artırılıp çoğaltılabilir. Mesela, satır aralığının l.3 ile çarpımı aralığı yüzde 30 oranında artırılacaktır, satır aralığının 0.7 ile çarpımı ise aralığı yüzde 30 azaltacaktır.
Değer:Seçilen satır aralığı miktarıdır. Bu seçenek sadece Satır Aralığı kutusunda En Az, Tam ya da Çokluyu seçtiğinizde kullanılabilir.
Uzun metinlerde 1.5 satır aralığı bırakmak okumayı kolaylaştırılacaktır.
ŞİMDİ ÖRNEKLERİ İNCELEYELİM;
Bu satırlar Tek satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar Tek satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar Tek satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar 1,5 satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar 1,5 satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar ÇİFT satır aralığı ile yazılmıştır.
Bu satırlar ÇİFT satır aralığı ile yazılmıştır.
YAZIYI BÜYÜK/KÜÇÜK HARFE ÇEVİRME
Uzunca bir dokümanı acele noktalama işaretlerine dikkat etmeden tamamını büyük veya küçük yazdığınızı kabul edelim. Böyle bir dokümanı baştan sona okuyup gerekli değişiklikleri yapmak çok uzun bir iştir. Veya ekrana bakmadan çok hızlı yazabiliyorsunuz. Ancak ekrana bakmadan uzun bir süre yazdıktan sonra Caps Lock ışığının yanık olduğunu ve yazdığınız metnin tamamını istemeyerek ters yazdığınızı fark ettiğiniz. Büyük olması gerekirken harfler küçük, küçük olması gerekirken büyük yazmışsanız... Endişelenmezine gerek yok. Word sizin için gerekli düzeltmeleri yapabilir.
Bir metnin tamamını yada bir kısmını büyük harfe çevirmek için Biçim - Büyük Küçük Harf değiştir menü seçenekleri kullanılarak bir pencere açılır.

Bu pencerede,
Tümü Küçük Harf: Tümünü küçük yapar
Tümü Büyük Harf: Tümünü büyük yapar
Sadece İlk Harfler Büyük: İlk harfi büyük diğerlerini küçük yapar.
Büyük Küçük Dönüştür: İlk harfi küçük diğerlerini büyük yapar.
Tümünü küçük olarak yazdığınız yukarıdaki metni seçip, yukarıdaki pencereden
Sadece İlk Harfler Büyük dönüştür seçeneğini kullanırsak;metnin ilk karakterlerini büyük yazar.
PARAGRAF AYARLARI
Paragraf Hizalama
Bir paragraf Sola, sağa, ortaya veya her iki yana hizalamak için o paragrafı seçmek gerekmez. Kursörün o paragrafta olması yeterlidir. Eğer birden fazla paragraf veya satır hizalanacaksa seçmek gerekir.
Sola Hizala Sola hizalar
Sağa Hizala Sağa hizalar
Ortala Ortalar
İki Yana Yasla Her iki yana hizalar.
Tek satırlık ifadeler sola hizalamakla, iki yana yaslamak arasında bir fark yoktur. Asıl fark metin birden çok satırdan oluşuyorsa görülür.
KARAKTER ARASI BOŞLUĞU AYARLAMA
Bir metnin yazı aralığını değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra Biçim-Yazı Tipi menü seçenekleri kullanılarak pencereye ulaşılır.
Bu penceredeki Aralık kutusuyla karakter aralığı Normal, Geniş ve Dar olarak ayarlanır. Hemen karşısındaki Değer kutusu}la bu aralığa verilecek değer belirlenir;
Geniş Aralık:Örnek Metin(Değer 2nk.)
Normal Aralık : Örnek Metin
Dar Aralık : Örnek Metin
Konum kutusuyla da seçili olan ifadeyi satırın normal konumundan daha yukarıya veya aşağıya yerleştirebilirsiniz. Örneğin bu ayarı aşağıdaki her harf için uygun değerlerle ayarlayarak dalgalı bir yazı oluşturabilirsiniz

PARAGRAFLARI İÇERDEN BAŞLATMA
Word paragraflarla ilgili önemli ayarlar sunar. Paragraf ayarlarını yapmak için Biçim menüsündeki Paragraf seçeneğini veya cetveli kullanacağız. Penceredeki Sol ve Sağ kutularını gireceğiniz değerlerle paragrafın satır başına ve sonuna olan uzaklıkları belirleyebilirsiniz. Bunu yapmanın daha kolay yolu ise cetvel üzerindeki küçük düğmeleri kullanmaktır.
Yukarıda görüldüğü gibi cetvelin solunda iki gösterge bulunmaktadır. Bunlardan üstte olanı ilk satıra başlama noktasını, alttaki ise diğer satırlara başlama noktasını gösterir. Cetvelin sağındaki gösterge ise satırın bitiş noktasını belirler. Bu düğmeleri tutup çekerek istediğiniz paragraf sınırlarını kolayca belirleyebilirsiniz.
Bir paragrafın diğerlerinden daha içeri başlayıp daha içeride bitmesi içinde cetvelin her iki tarafındaki düğmeler kullanılır.
PARAGRAFLAR ARASINDA BOŞLUK BIRAKMA
Uzun dokümanlarda paragraflar arasındaki bir miktar boşluğun bulunması dokümanın okunmasını kolaylaştıracaktır. Bir çok kişi bunu paragraf aralarında fazladan Enter bırakarak yapar. Halbuki bu işi Word otomatik olarak yapabilmektedir.
Paragraftan önce ve sonra bırakılacak boşluklar Önce ve Sonra kutularında belirlenir. İki paragraf arasındaki boşluğu bu kutularda belirleyebilirsiniz.
Bir metinde paragraflar arasında hiçbir boşluk bırakılmazsa böyle bir metinde paragrafları birbirinden ayırt etmek zor olacaktır.
Aynı metne paragraf ayar penceresinden, Sonra kutusuna 6 nk değerlerine verirsek paragrafları birbirinden ayırt etmek daha kolay olacaktır.
Genel olarak paragraflar arasına yazı boyutu olarak kullandığımız değerin yarısını vermemiz yeterlidir. Yani 12 punto yazı kullanıyorsanız 6 punto$boşluk vermeniz yeterlidir.
DİĞER PARAGRAF AYARLARI
Paragrafla ilgili bazı önemli olaylar ise pencerenin Metin Akışı kısmında bulunur. (Satır ve Sayfa sonu ayarlarını istediğimiz seçenekleri kullanarak ayarlayabiliriz.)
Tek kalan satırların önlenmesi için penceredeki Tek kalan satırları önle seçeneği işaretlenmelidir.
Eğer önemli bir paragrafın bütün satırlarını aynı sayfada kalmasını istiyorsanız Satırları birlikte tut seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
İki paragrafın aynı sayfada bulunmasını istiyorsanız Sonraki ile birlikte seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
Bir paragrafın her zaman sayfanın başında bulunması için de Önce Sayfa Sonu seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Böylece bu paragraflar her zaman sayfanın başında olacak şekilde doküman sayfalandırılacaktır.
Heceleme Yok seçeneğini işaretleyerek bu paragraftaki sözcüklerin hecelenmemesini sağlayabilirsiniz.
BÜYÜK BAŞLANGIÇ HARFLERİ OLUŞTURMA
Daha çok yazılı basında kullanılan yazının ilk harfinin büyük yazılmasını Word’de sağlayabilirsiniz.
Büyük başlangıç harfleri için büyültmek istenilen harf seçildikten sonra Biçim-Başlangıcı Büyüt menü seçenekleri ile bir pencereye ulaşır.
Bu pencerede görüldüğü gibi başlangıç harfleri Büyütülmüş veya Boşlukta olmak üzere iki şekilde ayarlanabilir. Bu pencerenin Satır Sayısı düğmeleri aracılığı başlangıç harfinin kaplayacağı satır sayısı belirlenebilir.
ÖRNEK:
Başlangıç harfleri Büyütülmüş veya Boşlukta olmak üzere iki şekilde ayarlanabilir. Bu pencerenin Satır Sayısı düğmeleri aracılığı başlangıç harfinin kaplayacağı satır sayısı belirlenebilir.
Büyütülmüş bir harfi normale döndürmek için yine bu pencerede Yok kutusu seçilir.
ÖZEL KARAKTERLER YAZMA
Klavyeden yazamadığınız veya yazmak için birden fazla tuşa basmanız gereken özel karakterleri ve harf değil de özel karakterler içeren fontlardaki karakterleri dokümana eklemek için Ekle-Simge menü seçeneğini kullanabilirsiniz.
Bu pencerede istediğiniz yazı tiplerinden uygun karakteri çift tıklayarak dokümana ekleyebilirsiniz.
Eğer bu karakteri sık kullanıyorsanız Kısa yol Tuşu düğmesini kullanarak bu karaktere özel bir kısa yol tuşu da atayabilirsiniz.
Açılan pencereden Yeni kısayol tuşuna bas kutusuna giderek bu karakter için kullanmak istediğiniz tuşlara basın.
Pencerenin yazı tipi listesinden farklı yazı tipleri seçerek birçok sembolü bulabilirsiniz.
METNİ SÜTUNLARA BÖLME
Word’ de bir metni 11 sütuna kadar ayırmak mümkündür. Bir metni sütunlara bölmek için
Araç çubuklarındaki Sütunlar düğmesi kullanılabilir. Bu düğmeyi basıp aşağı /sola doğru çekerek kaç sütun bölmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.SATIR BAŞLARINA MADDE İMİ VE NUMARA EKLEME
Madde imi yada numara eklenecek satırlar seçildikten sonra Araç Çubuğundaki düğmelerinden biri seçilir.
Ya da Biçim-Madde İmleri Ve Numaralandırma menü seçenekleri kullanarak bir pencere açılır. Bu pencerenin Madde İmli ve Numaralı seçenekleri ile ilgili imler aktif hale getirilir.
Burada istenilen imi veya numara biçimi belirlendikten sonra Tamam düğmesiyle seçili imler aktif hale getirilir. Özellikle sıra numarası vermeniz gereken satırları otomatik olarak numaralandırırsanız aradan bir satırı sildiğinizde diğer satırların numarası otomatik olarak düzeltilir.
Madde imi içeren bir metnin madde imlerini kaldırmak için ilgili metni seçtikten sonra araç çubuklarındaki düğmelerinden ilgili olanına tekrar basmanız yeterlidir.
OTOMATİK MADDE İMLERİ VE NUMARALAR EKLEME
Word sizin yazdığının karakterlere bakarak akıllıca bir seçimle otomatik bir biçim uygulamaya çalışır. Örneğin satır başında iken 1. yazar ve bir boşluk bırakırsanız ikinci satıra geçtiğimizde Word otomatik olarak 2.yazar ve yazdığınız metne Numaralandırma biçimini uygular.
Yazarken satır başına * koyarsanız satır bittikten sonra Word bu otomatik olarak madde imleri moduna geçer.
* Bu satırı yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak:
Bu satırı yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak,
Görüldüğü gibi * işareti madde imine çevrilecek ve alt satır madde imli olarak başlayacaktır.
ARAMA VE DEĞİŞTİRME
Bütün kelime işlemciler yüzlerce satırdan oluşan dokümanınızdaki bir metni kolayca bulmanıza imkan verir. Word’ de bu işlem oldukça gelişmiştir. Sadece metni değil özel biçimleri olan metinleri de bulabilirsiniz.
Bul :
Word’ de bir metni bulmak için,
Düzen menüsündeki Bul seçeneğini
Veya kısaca Ctrl-F tuşlarını kullanabiliriz.
Bulmak istediğiniz metni Aranan kutusuna girerek Sonrakini Bul düğmesini tıklarsanız Word aradığınız ifadeyi bulur.


Arama işlemini daha detaylı yapmak istiyorsanız penceredeki Tüm Seçenekler düğmesini kullanarak gelişmiş özelliklere sahip bulma penceresini görüntülememiz gerekir.
Arama yaparken sadece belli şartlara uygun ifadeleri bulmak isterseniz penceredeki diğer seçenekleri kullanmanız gerekir.
Penceredeki Biçim düğmesini kullanarak yazdığınız ifadenin sadece özel bir tipte olanlarını bulmanıza imkan verecektir. Mesela Aranan ifade bir başlık olsun ve biz bu başlığın yazı fontunu yazının boyunu biliyor olalım işte bu özel bilgileri kullanarak Biçim Düğmesini kullanarak Yazı tipini seçip istediğimiz özellikleri gelen pencereden seçmemiz yeterli olacaktır. Diğer seçenekleri de verdiğim örnekte olduğu gibi kullanırsak vaktin nakit olduğu bir kez daha anlaşılmış olacaktır. Bu arama özelliğini kaldırmak için ise Biçimlendirme Yok Düğmesine basmanız yeterlidir. Şimdi diğer seçeneklerin neler yaptıklarına bir göz atalım.
Büyük Küçük Duyarlı seçeneğini işaretlerseniz, yalnız yazdığınız ifade ile aynı harf yapısına sahip ifadeler bulunur. Örneğin “Ahlat” kelimesini bu düğme seçili değilken ararsanız “AHLAT” yazan kelimeyi de bulursunuz Bu seçenek işaretli ise sadece “Ahlat” şeklinde ilk harfi büyük diğerleri küçük olan Ahlat kelimeleri bulunur.
Sadece Tam Sözcükleri Bul Seçeneği işaretliyse, aranan ifade kelime içerisinde değilse bulunur. Yani “arı” kelimesinin bu seçenek işaretli değilken ararsanız “sarı” veya “arılar” gibi içinde “arı” geçen kelimeleri de bulursunuz. Sadece “arı” yazan kelimeyi bulmak için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.
Desen Eşlemesini Kullan Bu çok önemli bir seçenektir ve çok özel şartlarda arama yapabilmenizi sağlar. Bu seçeneği işaretledikten sonra Özel düğmesi ile açılan pencereden özel şartlar belirleyebilirsiniz. Özel düğmesine bastığınızda aşağıdaki menü açılacaktır. Bu menü seçeneklerinin bir kısmı Desen Eşlemesi ile ilgilidir.
?: Bu bir joker karakteridir. Yani herhangi bir karakter gibi davranır. Örneğin “duyan”, da”dayan”, “doyan” gibi ilk harfi “d” ikinci harfi herhangi bir harf ve diğer harfleri de “yan” olan kelimeleri bulmak istiyorsanız Desen Eşlemesini kullan seçeneğini işaretledikten sonra Aranan kısmına “d?yan” yazın (tırnak işaretlerini kullanmadan yazmanız gerekir.)
*: Bu da ? gibidir. Ancak ? tek bir karakter yerine geçerken * bir çok karakter yerine geçebilir. Örneğin “tarkan”, “tavan”, “taban”, “tatvan”, “tavadan” gibi ilk iki harfi “ta” ve son iki harfi “an” olan kelimeleri bulmak için “ta*an” şeklinde yazmanız gerekir.
[ ] : ? karakteri joker olarak kullanılıyordu. Fakat bu karakter bütün harfler yerine geçer. Örneğin sadece “kova” ve “kola” kelimelerini bulmak için “ko?a” şeklinde ararsanız bu ikisini bulacağınız gibi “kota”, “koza” gibi kelimeleri de bulursunuz. Sadece istediğiniz karakterleri bulması için bu karakterleri [ ]içinde yazmanız gerekir. Yani sadece “kova” ve “kola” kelimelerini bulmak için “ko [vl] a şeklinde aramanız gerekir.
[ -] : [ ] arasında sadece istediğiniz karakterlerin listesini verebiliyordunuz. - karakterini kullanarak ta belli bir aralıktaki bütün harfleri aramaya dahil edebilirsiniz. Örneğin “ko[ c-m ] a” şeklinde ararsınız ilk iki harfi “ko”, üçüncü harfi c ile m arasında olan ve dördüncü harfi de a olan kelimeleri bulursunuz.

[ !] : ! karakterini [ ] arasındaki harflerin önüne yazarak bu harflerin dışındaki harfleri tanımlaya bilirsiniz. Örneğin “ko[ !v] a” şeklinde ararsanız “kola”, “koza” gibi üçüncü harfi v olmayan kelimeleri bulursunuz. Yani “kova” kelimesi dışındaki kelimeleri bulursunuz. ! karakterini - ile kullanarak belli bir aralığı sınır dışı bırakarak da arayabilirsin
<: Bu karakter sadece ifade sözcüğün başında ise bulur. Örneğin “<kan” şeklinde ararsanız “kanal” “kangal” gibi “kan” ile başlayan ifadeler bulunur fakat, “tarkan”, tıkanan gibi içinde “kan” olan sözcüğün başında olmayan ifadeleri bulmaz.
>: Yukarıdakinin tersine bu aranan ifade sözcüğün sonunda ise bulunur. Yani “kan >” şeklinde ararsanız “tarkan” kelimesini bulursunuz fakat “kanal”, “tıkanan” gibi “kan”lı sözcükleri bulamazsınız.
@: Önceki karakter ya da deyimin bir ya da daha fazla tekrarını bulur. Örneğin “saat” şeklinde ararsanız “sat” ve “saat” sözcüklerini bulursunuz.
{n}: Önceki karakter ya da deyimin n sayıda tekrarı olan ifadeleri bulur. Örneğin “sa(2)t”, şeklinde ararsanız a harfini 2 tane geçtiği “saat” sözcüğünü bulur fakat “sat” sözcüğünü bulmaz.
{n;}: Önceki karakter ya da deyimin en az n sayıda tekrarı olan ifadeleri bulur. Örneğin “l0(2l şeklinde ararsanız en az 2 tane 0 yan yana olan ifadeleri bulur. Yani bu arama ile l00l, l000l, l0000l gibi en az iki 0 içeren ifadeleri bulursunuz.
{n;m}: Önceki karakter ya de deyimin n’ den m’ e kadar olan tekrarını bulmak için kullanılır. Örneğin l0 (l,3) şeklide ararsanız “l0,” “l00,” ve “l000” sayılarını bulursunuz fakat “ l0000” sayısını bulamazsınız.
( ): Sadece bir harfi değil de birkaç harfi birden belirtmek için bu ifadeleri ( ) içinde belirtmeniz gerekir. Örneğin için 0l rakamlarının en az iki tane olduğu rakamları bulmak için “l (0l) (2 l” şeklinde kullanırsak l0l0ll, l0l0ll sayılarını buluruz fakat “l0ll” sayısını bulamayız.
Bu kadar detayın ararken önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat Değiştir işlemi yaparken bu çok önemlidir. Bu şartları biliyorsanız dokümandaki değişiklikleri kolayca yapabilirsiniz.
DEĞİŞTİR
Düzen-Değiştir menüsü ile
Veya kısacaca CTRL-H tuşlarına basarak değiştirme penceresine ulaşabilirsiniz.
Bu pencere ile bir ifadeyi bulup bunun yerine başka bir ifadeyi yazabilirsiniz. Örneğin firmanızın ismi değiştiğinde dokümanlarınızda bol miktarda bulunan firma ismini yenisi ile değiştirmek için bu pencereyi kullanabiliriz. Veya “Times New Roman” fontu ile yazdığımız bütün Ahlat kelimelerini “Arial” fontuna çevirmek için bu pencereyi kullanabiliriz.
Bu pencere Bul penceresine oldukça benzemektedir. Bul penceresi ile aynı olan seçenekleri tekrar anlatmayacağız.

Burada Aranan kutusuna değiştirilecek ifadeyi, Yerine Konan kutusuna da yeni ifadeyi yazabilirsiniz.
Pencerede Sonrakini Bul seçeneğini kullanarak bulunan ifadeyi değiştirmeden geçmesini, Değiştir düğmesini kullanarak bulunanın değiştirilmesini ve Tümünü Değiştir düğmesini kullanarak ta hepsini değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.
Değiştir düğmesi tek tek değiştirme işlemi için kullanılır. Dokümanda ki aradığınız ifadeyi tek-tek bulur ve değiştirip değiştirmeyeceğinizi belirlemeniz için o ifadeyi dokümanda seçer. Siz değiştir düğmesini tıklarsanız değiştirir ve bir sonrakini bulur. Böylece değiştirilmesini istemediklerinizi Sonrakini Bul düğmesini kullanarak geçebilirsiniz.