Bilgisayarda Kapasite Birimi:
Bilgisayarda kapasite birimi BİT’tir. 0 ve 1 lerin her biri bit'i ifade eder. Bir bitle oluşan alana anlamlı ifade yerleştirmek mümkün olmadığından bitler birleştirilerek BYTE oluşturulur.

8 bitten oluşan alana 1 BYTE denir. Byte ; harf,sayı,grafik ve diğer karakterleri saklayabilen temel bilgi alanıdır.
Ram bellek (640KB-1-2-4-16-32-64MB-128Mb 168pin SDRAM-100Mhz),
Harddisk (2.1~15.3GB)
Disket (720KB-1.44MB) ,
Cdrom (650MB) Kapasiteleri BYTE’ la ifade edilirler.

Byte'ın üskatları: Kilobyte, Megabyte, Gigabyte ve Terabyte'tır.
1KB=1024byte 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB'tır.


BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ

1-Floppy Disk (Disket): Disketler bilgisayarımıza bilgi aktarmak veya bilgisayarımızdan bilgi almak,bilgilerimizi saklamak yada bilgisayarlar arasında taşımak için kullanılan tekrar tekrar kayıt edilebilir veya silinebilir manyetik alanlardır.
Birbirini kesmeyen dairelerden oluşur bunlara TRACK (iz) denir.
Bunları enine kesen çizgilere SECTOR denir. Diskete bilgi yüklenebilmesi yani Track ve Sektörlerin bilgisayarca işlenmesi için disketin Formatlanması gerekir. Disket çeşitleri:

Boyut Yoğunluk Kapasite İz Sector

3.5 inch Double Sided DD 720 KB 40 9
3.5 inch Double Sided HD 1.44 MB 80 18


Disket Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
1-Disketler sürücüye etiketli yüzü yukarıya ve metal koruyucu kızağı sürücüye doğru (ok yönün
de) takılır.
2-Disketin koruyucu metal kızağı elle açılmamalı ve kızağın altına dokunmaktan kaçınılmalıdır.
3-Disketler manyetik alana yaklaştırılmamalıdır.
4-Disketler 5 derece ile 60 derece arasında saklanmalıdır.
5-Disketler kırılmış veya üzerine bir şey dökülmüş ise sürücüye kesinlikle takılmamalıdır, yoksa
sürücüde bozulur.
6-Sürücü ışığı yanarken,sürücüden disket çıkarılmamalıdır.
7-Disketin ön yüzünde sol alt köşede bir dikdörtgen boşluk ve boşluğu kapatmaya yarayan plastik
bir parça vardır. Eğer bu boşluk açık ise o disketteki bilgiler silinemez aynı zamanda başka bir
bilgide diskete yazılamaz. Virüs giremez.(Write protect deliği)

Sürücü (Driver) Bilgisayarımızın içinde veya ona dıştan bağlı olup disk ve disketleri okuyan veya onlara yazan elektro mekanik birimlerdir.

2- Hard Disk (Sabit Disk) Sabit diskler disketlerden daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli ama aynı prensiple çalışan manyetik ortamlardır. Diskte, disketteki plastik daireler yerine sert metal daireler vardır. Birden fazla disk aynı mile bağlı olarak döner. 2.1-4.3-6.4-9.1-10 –13.6-15.3 Gblıktır. Dakikada 3600 d/dk devamlı dönerler. Erişim hızları önemlidir.
3-Teyp: Teyplerde disk ve disketler gibi manyetik bir bilgi saklama ortamıdır.

4-CD ler yaklaşık 12 cm çapında 1.1 mm kalınlığında görüntü,veri,ses bulundurabilen digital depolama birimleridir.CD lerin çeşitli formatları vardır.en yaygın olanları:

CD-DA (Compact Disc Digital Audio): Evlerde ve arabalarda kullanılan müzik Cdleridir.

CD-ROM (Compact Disk Digital Data :Müzik Compact Disk’lerinin tekniğiyle üretilen bu birimlere sayısal olarak bilgiler kaydedilir. Veri saklamakta kullanılır. Çok fazla bilgi depolaması (650Mb), görüntü netliği ,lazer ışınlarla optik yöntemle okuma-yazma yapılması güvenirli olması üstünlüğüdür. CD sürücüleri ile çalıştırılırlar bunlar 24-32-36-40-48 hızlıdırlar.

Video-CD (Digital Video): Mpeg yani sıkıştırılmış müzik-görüntü içeren Cdlerdir. Normal CD lere 10müzik parçası alınırken Mp3 formatında yaklaşık 1dakikalık müzik 1MB yer kaplamakta buda 650Mblık CD ye 150 müzik parçası sığdırmak yani kaset ve bantcılığın sonu demektir,herhalde
Mp3man adı verilen yenilikle walkman benzeri cihaza kaydedilen 100 lerce müzik dinlene biliniyor.

DVD(Digital Video Disc):Üzerlerinde 17Gb gibi yüksek değerlerde ses,görüntü ve veri saklayabilen digital ortamlardır. İlk çıktıklarında 4.7Gb kapasiteli iken 13 ve çift taraflı 17Gb a yükseltildi. DVD ler sadece 650Mblık kapasitesi olan CD-ROM ların değil ayni zamanda VHS videolarında yerini alacak.

5-Klavye (Keyboard) : Üzerinde harf,rakam ve özel işaretler ile çeşitli fonksiyon tuşlarının bulunduğu bir aygıttır. Bilgisayar klavyeleri alfabetik ve nümerik Karakterlerin yerleşimi açısından standart daktilo klavyelerine çok benzer. Fakat bilgisayarların klavyelerinde daktilolarda olmayan bazı ek tuşlar vardır. Bilgisayarlarda genel olarak kullanılan klavye türü İngiliz (Q) klavyedir. Türkiye’de bilgisayar kullanımının Yaygınlaşması sonucu Türkçe klavye (F) imal edilmiştir. Klavye üzerindeki tuşların genel olarak gruplandırılmış şekli aşağıdaki gibidir.
Alfa sayısal Tuşlar: A ’dan Z ’ye kadar olan harfler ile 0’dan 9’a kadar sayıların ve özel işaret lerin bulunduğu tuşlardır.

Enter: Klavye ile yazılan bir komutun bilgisayar girişini sağlayan tuştur.
Shift: Devamlı küçük harf yazarken geçici olarak büyük harfle yazmak için veya üzerinde iki sembol bulunan tuşlarda (shıft tuşları)üstteki sembollerden sağdakini yazmak için kullanılır.
Alt: Bazı tuşlara başka görevler yaptırır. Bu görevler programdan programa değişir.Alt+065 A, Alt+066 B Alt+092 \ yazar
Alt Gr: Bazı tuşların yüzeylerinin üst tarafındaki iki sembolden sağdakini yazmak için kullanılır.
Esc: Bu çok hazır yazılımlarda programdan çıkışı sağlar. Yürütmeyi durdurma ve komutu iptal etme özelliği vardır.
CapsLock: Bilgisayarı büyük harfe kilitler veya çözer.
Space: Karakterlerin arasını bir kolon açar.
Back Space: Üzerinde sol yönü gösteren bir ok bulunur. Her basışta kursörün solundaki karakteri siler.
Delete (Del): Her basışta kursörün sağındaki karakteri siler.
Tab: Kursörün soldan sağa istenen sayıda kolon atlamasını ve buradan başlayarak yazmasını sağlar.
Print Screen: Bu tuşa basıldığında ekrandaki görüntü yazıcıdan alınır.
Num Lock: Nümerik tuşların kullanıma hazırlanmasını sağlar. NumLock tuşuna basıldığında rakam
lar,tekrar basıldığında rakam tuşları üstlerindeki öteki işlevlere açar.
Pause: Çalışma anında ekranda kaymakta olan bilgileri bir an durdurmak gerektiğinde kullanılır.
Insert: Araya ekleme tuşudur. Bir yazı yazarken araya bir şey eklemek istediğimizde insert tuşunu ba
sarız. Bu anda kursör büyür bu konumda yeni yazacaklarımız eski yazdıklarımızı silmeden kendilerine birer yer açarak yerleşirler.
Yön Tuşları: Kursörü okların yönü doğrultusunda hareket ettirir.
Home: Çeşitli hazır yazılımlarda Metnin başına gelmeyi sağlar.
End: Çeşitli hazır yazılımlarda metnin sonuna gelmeyi sağlar.
PgUp: Bir sayfa yukarı götürür. PgDown: Bir sayfa aşağı götürür.
Ctrl+Alt+Del: Açık sistemi kapatır. DOS'u yeniden yükler. Sıcak açma kapama.
Ctrl+C: İşletim sistemi komutları yürütme anında durdurmak için kullanılır. Bazı hazır yazılımlarda da bu işlevi görür.
Fonksiyon Tuşları: Bazı programlarda belirli bir işi yaptırmak için yazılmış bir programa tek tuş vuruşuyla başlatmaya yarar. Değişik programlarda fonksiyon tuşlarına değişik işlevler yüklenebilir
F1 Son komutu tek tek yazar.F3 Son komutu bir defada yazar.
6-Mouse (Fare): Altında hareketli bir topu olan,üzerinde bir,iki veya üç tuş bulunan ele sığabilecek büyüklükte bir giriş aygıtıdır. Düzgün bir yüzey üzerinde hareket ettirildiğinde bilgisayar ekranı üzerinde aynı yönde hareket eden bir şekil (genellikle ok) görülür. Görülen bu ok fare yardımıyla,ekranda kullananın istediği yönde hareket edilir. Böylece ekranda çizim yapılabilir.
7-Scanner (tarayıcı): Resim ve yazıyı fotokopi makinesi gibi okur ve bilgisayara aktarır. El ve masa olmak üzere iki çeşittir.

8-Monitör (Ekran): Bilgisayarda çıktıları görüntüler, Boyutları:14” – 15” –17”– 21” (Inch) olanlar yaygındır.
Yazı modunda 25 satır 80 sütundur. Renkli , tek renkli (siyah beyaz) ve LCD Likid kristal (Laptop-Notebook’larda) olanları vardır.
Grafik modda ekranlar nokta ile ifade edilirler, PIXEL denilen nokta sayısının fazlalığı ekranın kalitesini –çözünürlüğünü-görüntü kalitesini artırır.

CGA 640x200 çözünürlüktedir. 4 renk gösterir.
EGA 640x350 640x200 çözünürlüktedir. 16 renk gösterir.
VGA 640x350 640x480 çözünürlüktedir. 16 renk
SVGA 1024x768 1600x1280 çözünürlüktedir. 256 renk .
Belleği arttıkça renk sayısı artar.

9-Printer (yazıcı): Bilgisayar belleğinde depolanmış bilgilerin kağıt üzerine aktarılmasını sağlar. Dot Matrix Printer: Mürekkepli bir şeridin üzerine iğne benzeri noktalarla (Pin) vurarak baskı yapan nokta vuruşlu yazıcılardır. Yaygın bir kullanıma sahiptir. Yazıcının pin sayısı arttıkça yazı kalitesi artar. 9-24 pin gibi Lazer Printer: Son derece hızlı olup yazı karakterlerinde güçlüdür. Bir satırı bir vuruşta yapar. İnkJet Printer: Teknolojik olarak geliştirilmiş en son yazıcı türüdür. Mürekkep püskürterek baskı yaparlar Lazer yazıcıları yarı fiyatına Lazer kalitesinde çıkış verebilirler. Bununla birlikte bazı dezavantajları, baskı sırasında kullanılan kağıdın mürekkebi dağıtmayan cinsten olması gerekir.
10-Ploter (Çizici): Verilen grafik şeklinde kağıda dökülmesini sağlar. Genellikle harita çizimi,mimari çizimlerde kullanılır.

11-Modem :Bir telefon hattı kullanılarak uzak bir yerdeki başka bir bilgisayardan veri almak veya ona veri göndermek için kullanılan araçtır.