Finansal Piyasalar ekonomide fon aktarımının gerçekleştiği önemli yapılardır. Son yüzyıl içinde oldukça hızlı bir gelişim ve değişim sürecine giren finansal piyasalardaki bu gelişim süreci son çeyrek yüzyılda daha da hızlanmıştır.

Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler finanasalm işlemlerin hızını ve kalitesini olumlu anlamda etkilerken, Breton-Woods sisteminin kaldırılıp dalgalı kura geçilmesinin ardından işletmelerin taşıdıkları riskler artmıştır. Finansal kurumlar ise bilanço yapılarının farklılığı nedeni ile ldukça farklı türde risklere maruz kalmaktadırlar.

İşletmelerin bu kadar çok çeşit riskle karşı karşıya kalmaları onları bu tisklerini azaltma veya transfer etme yollarını aramaya itmiştir ve bu bağlamda çeşitli finansal araçlar geliştirilmişitir.

Genel olarak vadeli işlemler vaya türev ürünler olarak adlandırdığımız; Forward, Swap, Option, Future....vb gibi finansal araçlar ve bunların çeşitli kombinasyonları günümüzde risk yönetiminde işletmeler tarafından sıkça kullanılan araçlar halini almıştır.

Yapmış olduğumuz çalışmada, gerek ekonomik sistem, gerekse finansal sistem açısından son derece önemli fonksiyonları icra eden Merkez Bankalarının karşılaştıkları temel risklerden olan kur riskini incelemeye çalıştık. Bu çerçevede konuya yaklaşımımızın temelini Merkez Bankalarının da sonuç itibariyel birer banka olduğu ve bu nedenle bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerle aynı risklere muhatap oldukları gerçeği oluşturmaktadır. Öte etkin bir risk ölçümü ve yönetimi bütün kurumların hayatiyeti açısından olukça büyük önem taşımaktadır. Barring Bank olayı rik yönetiminin gereği gibi yerine getirilmemesi sonucu olaşılabilecek zararlar konusunda oldukça güzel bir örnektir.
Bu çerçevede çalışmamızda öncelikli olarak risk kavramı, türleri ve ölçülmesi üzerinde genel hatlarıyla durulacak, ardından finansal kurumlarda risk türleri irdelenecek dah sonra Merkez Bankaların bilanço yapısından kısaca bahsedilerek bankanın risklerini ve risklerine karşı aldığı önlemler genel hatlarıyla anlatılacaktır.

Sezai ŞAKLAROGLU