20.yy başlarında Mısır
20.yy başlarında bir başka Mısır fotoğrafı
1905 yılı Kavala
1920 yılı Beyrut
1921 yılı Girit
El aksa Camii
Halep'ten genel bi görünüm
İşkodra
İşkodra
Manastır
Manastır Camii
Osmanlı dönemi Karabağ
Osmanlı dönemi Kudüs