Kadın erkek, yaşlı genç , tüm insanlarla güzel geçinen sevgili peygamberimiz tabi ki siz tatlı çocuklarla da çok iyi anlaşırdı. Çocuklarla oynar , şakalaşırdı. Onlara karşı çok merhametliydi. Tüm çocukları bağrına basan o sevgi dolu insan , elbette kendi çocuklarını da hiç ihmal etmez ; onlara karşı kalbinde büyük bir sevgi beslerdi. İşte Peygamberimizin çocuklarla olan ilişkinden bahsedeceğimiz bu bölümde ilk olarak onun çocuklarını tanımaya ne dersiniz?

Rivayetlerin büyük bir kısmına göre Peygamberimizin ikisi oğlan , dördü kız ,altı çocuğu vardı.

En büyük oğlu KASIM idi. Sahabiler Peygamberimize , Kasım’ın babası manasına gelen , Ebu-l Kasım adıyla seslenirlerdi. Peygamberimiz de bundan çok hoşlanırdı. Kasım 2 yaşında iken vefat etti.

En büyük kızı ise ZEYNEP idi. Bedir savaşından sonra Medineye hicret etti. Zeynep’in Ali adında bir oğlu ve Umame adında bir kızı vardı. 31 yaşında iken vefat etti.Zeynep’ten 3 yıl sonra Rukiyye doğdu. Rukiyye 3. Halife Hz. Osman ile evlendi. Hz. Osman ve Rukiyye Habeşistan ve Medine’ye ilk hicret edenler arasındadırlar. Habeşistan’da doğan oğlu 6 aylık iken vefat etti. Rukiyye ise Medine’de Bedir zaferinin müjdelendiği gün 22 yaşında iken vefat etti.

Ümmü gülsüm 3. Kızıdır. Önce Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendi. Fakat Ebu Leheb’in isteği üzerine ondan boşandı. Sonra Hz.Osman ile evlendi. Bazı rivayetlere göre hiç çocuğu olmamıştır , bazılarına göre ise iki oğlu bebekken vefat etmiştir. Ümmü Gülsüm 28 yaşında iken bu dünyadan ayrildi.

Fatıma en küçük kızıdır. Hz . Ali ile evlendi. Hasan , Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında 5 çocuğu oldu. Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti. 29 yaşındaydı....

Peygamberimiz bir sefere çıkacağı zaman en son onun evinden ayrılır , seferden dönünce de ilk onu ziyarete giderdi

Abdullah
Hicretten önce, onbirinci senesi Mekke'de doğdu: Üç ay yaşadı. Küçükken öldü. "Tâhir ve Tayyeb" Abdullahın diğer isimleriydi.

Geldik küçük İbrahim’e ... Peygamberimizin en küçük çocuğuydu.1.5 yaşında iken vefat etti. Medine’de Cennet el Baki mezarlığına gömüldü.

Küçük İbrahim sevgili babasının gözleri önünde son nefesini verdi. Peygamberimiz’in gözü yaşlarla doldu. Ve şu sözleri söyledi oğlunun ardından: “ Gözlerimiz yaşla kalbimiz hüzünle doldu. Fakat ’ın hoşnut olacağından başka bir şey söylemeyeceğiz. Ey İbrahim! Senin için hüzünleniyoruz.”

Sizin de okuduğunuz gibi sevgili peygamberimizin kızı Hz. Fatıma hariç tüm çocukları kendisinden önce vefat etmiştir.

O dünyanın en tatlı en şefkatli babasıdır.