İlim ortadan kalkacak cehalet yerleşecek.************************************************** *****

Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

************************************************** *****
İnsanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.


************************************************** *****
Adam öldürme olayları ve fitne artacak.

************************************************** *****

Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.
************************************************** *****

Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.************************************************** *****
Açıklık yayılacak hayâsızlık çoğalacak.
************************************************** *****
İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.
************************************************** *****

Camiler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek
************************************************** *****
Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
************************************************** *****

Yıldız falına inanılacak.************************************************** *****
Gasp olayları çoğalacak...
************************************************** *****
*Fitnelerin Çoğalması
*Haramların Helal Sayılması
*Dünyayı Karışıklık ve Kargaşanın Kaplaması
* İran-Irak Savaşı
*Afganistan`in İşgali
*Fırat`ın Suyunun Kesilmesi
*Ramazan`da Ay ve Güneş Tutulmaları
*Kuyruklu Yıldızın Doğması
*Kabe Baskını ve Kabe`de Kan Akıtılması
*Doğu Tarafından Bir Ateşin Görülmesi
*Büyük ve Hayret Verici Olayların Meydana Gelmesi
*Güneşten Bir Alametin Belirmesi
*Akrabalık bağı kesilecek.
*Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.
*Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak
*Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.