DİNLERİN ÇEŞİTLERİ

I-İlahi (Tanrısal) Dinler

A)Aslı bozulmuş;

Örn: Yahudilik HristiyanlıkB)Aslı bozulmamış;

MüslümanlıkII-İlahi olmayan (İnsani) Dinler

Batıl Dinler;

a)İlkel Dinler :

Örn:Putperestlik,Mecusilik,Satanizm, v.b….

b)Çin Dinleri:
Örn: Taoizm,Konfüçyanizm,Çin Budizm’i v.b…

c)Hint Dinleri:

Örn: Hinduizm,Budizm,Sihizm v.b….NOT: *İslam’a göre Dinin kaynağı, temeli, ilk çıkış yeri VAHİY (ilahi mesaj)’dır. Din, Allah tarafından oluşturulmuştur. Allah, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Muhammed (s.a.v.) arasında 224.000 peygamber göndermiştir. Fakat insanlar hak dini bozmuşlar ve en sonunda kıyamete kadar geçerli olmak üzere son din İSLAM DİNİ’Nİ göndermiştir.İlahi Dinler: Allah tarafından kurulmuştur. Fakat bazıları sonradan bozulmuş İslam ise bozulmadan aslını koruyan tek dindir.

Batıl dinler ise insanlar tarafından kendi düşünceleri ile kurulmuştur.