Madenler
Yer altında bulunan zenginlik kaynaklarına maden denir.Yer altında taş ve toprakla karışık halde bulunan madene maden cevheri denir.Türkiyede Etibank ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü(MTA) maden yataklarını işletir ve değerlendirir. Bir Madenin Çıkarılabilmesi İçin; 1)Rezervinin(yedeği) işletme için yeterli olması ve çabuk bitmemesi. 2)Maden rezervi içindeki saf maden oranının yüksek olması. 3)Madenin çıkarılacağı bölgenin ulaşımının kolay olması. 4)Sermaye ve kalifiye teknik eleman bulunması gereklidir. TÜRKİYENİN MADENLERİ BAKIR: Kırmızı-kahverengi bir metaldir. Kullanıldığı yerler: 1)El Sanatları 2)Kimya 3)Kuyumculukta 4)Metalürjide 5)Müzik Aletlerinin Yapımında 6)Tıpta Tedavi Amaçlı 7)Tekstil Sanayiinde 8)Elektrik elektronik sanayiinde Bakır Cevherleri: 1)Oksitli cevherler: Bu cevherler pek yaygın değildir.Başlıcaları kuprit, melakonit, malahit, azurit, krizokol ve atakamittir. 2)Sülfürlü cevherler: Bakır cevherleri içinde en yaygınıdır.En önemlisi kalkopirittir. Ülkemizdeki Bakır Madeni Yatakları: 1)Kastamonu-Küre 2)Artvin-Murgul 3)Elazığ-Ergani, Maden En Önemli Bakır İşletme Tesisimiz: Samsun-Karadeniz Bakır İşletmeleridir. **Ülkemize yetecek kadar çıkarılmaktadır.Fazlası da ihraç edilmektedir. DEMİR: Dayanıklı, manyetik,gri-beyaz metaldir. Kullanıldığı Yerler: 1)Dericilikte 2)İnşaat Sanayiinde 3)Kimya Sanayiinde 4)Metalürjide 5)Boyacılıkta Demir Cevherleri: Doğada en yaygın demir cevherleri karbonatlar ile hidratlı yada hidratsız oksitlerdir Hidratlı oksitler arasında en çok rastlanan cevher esmer hematittir ve lorraine cevherlerinin ana bileşenini oluşturur. Ülkemizdeki Demir Madeni Yatakları: 1)Güney Marmara 2)Kuzey Ege 3)Orta Torosların kuzey bölümleri 4)Malatya-Hekimhan 5)Sivas-Divriği 6)Edremit-Eymir En Önemli Demir İşletme Tesislerimiz: Ereğli(Karadeniz), Karabük, İskenderun demir-çelik fabrikalarıdır. **Demir cevheri çıkaran 20 işletmenin 12si özel, 8i kamuya aittir.Özel işletmeler üretimin yanlızca %18,5ini karşılamaktadır. **Türkiye toplam demir cevheri üretiminin yaklaşık yarısını ihraç etmektedir. BOR MİNERALLERİ: Karbonla kimi benzerlikler gösteren basit cisimdir. Kullanıldığı Yerler: 1)Metalürji sanayiinde 2)Nükleer reaktörlerde 3)Organik kimya sanayiinde 4)Cam, seramik, deterjan vb. sanayilerde 5)Fotoğrafçılıkta Bor Cevherleri: Bor, doğada çoğunlukla borat biçiminde bulunur.Önemli cevherler arasında boraks, kernit ve kolematit sayılabilir. Ülkemizdeki Bor Yatakları: 1)Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı, Susurluk 2)Bursa-M.Kemalpaşa 3)Eskişehir-Seyitgazi 4)Kütahya-Emet En Önemli Bor İşletme Tesislerimiz: Emet kolemanit işletmesi, Kırka boraks ve asit fabrikası, Kestelek kolemanit işletmesi, Bandırma boraks ve asit fabrikaları, Bigadiç kolemanit işletmesi **Dünyadaki bilinen bor rezervlerinin %75i Türkiyede bulunmaktadır.Ayrıca Seyitgazi bölgesindeki yatakların dünyanın en büyük sodyumlu bor tuzu yatağı olduğu saptanmıştır. KROM: Demir ve manganeze benzeyen beyaz bir metaldir. Kullanıldığı Yerler: 1)İş hekimliği 2)Metalürji 3)Demir-çelik sanayiinde 4)Savaş sanayiinde Ülkemizdeki Krom Yatakları: 1)Elazığ-Guleman 2)Menteşe Yöresi-Fethiye, Köyceğiz 3)Bursa, Eskişehir 4)Pozantı, Antakya, Islahiye, Kahramanmaraş 5)Kop dağı En Önemli Krom İşletme Tesislerimiz: Şark kromları işletmesi, Üçköprü maden işletmesi, Orta Anadolu krom işletmesi, Kuzey Batı Anadolu krom işletmesi **Ülkemizde yeterince krom çıkarılmaktadır.Dışsatım yurt içi kullanımdan fazladır. BOKSİT: Hidratlı alümin ve demir oksidin değişik oranda karışımından oluşan tortul kayaçtır. Kullanıldığı Yerler: 1)Alüminyum, uçak ve otomobil endüstrisinde 2)Ev eşyası yapımında 3)Kurşun fırınlarında