İstanbul'dan Samsun'a çıkar gibi yavaşça
Buraya dönmek için bir çarecik bul Atam!...
Çil
yavrusuymuş gibi dağılsın şu cüceler.
Bir kere doğrul Atam,
Bir kere doğrul Atam!..
Behçet Kemal ÇAĞLAR