Armudu taşlayalım
Dibinde kışlayalım
Kalem defter al yârim
Maniye başlayalım
**********
Maşrapanın kolayı
Kızlar çeker halayı
Allah için söyleyin
Var mı aşkın kolayı
**********
Duvağı telli gelin
Gümüşten elli gelin
Boğulu gözlerinden
Sevdiğin belli gelin
**********
Yıldırım vurdu bizi
Dal gibi kırdı bizi
Araya girdi düşman
Dağlar ayırdı bizi
**********
Gün kavuştu ırak’ta
Gözüm karada akta
Herkesin yâri geldi
Benim yârim uzakta
**********
Çayda çanak kırılmış
Kız oğlana vurulmuş
Oğlan almam dedikçe
Kız boynuna sarılmış
**********
Değirmenime bendime
Döner kendi kendine
Değirmende bir kız var
O da benim dengime
**********
Mendil serdim bir taşa
Neler geldi bu başa
Öptüm bir kız yanağı
Dedi bana çok yaşa
**********
Saksıda pembe çiçek
Üstünde kara böcek
Çıkma yârim dışarı
Sana nazar deyecek
**********
Bizim bahçede güller
Renkleri kırmızı
Yârimle konuşurken
Doğdu şafak yıldızı
**********
Yüzümde çifte benler
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçer
Sana gönül verenler
**********
Mektup yazdım karadan
Dağlar çıksın aradan
İkimizi kavuştur
Yeri göğü yaradan
**********
Duman bastı dağlara
Yayıldı ovalara
Ela gözlü
Gel dimi buralara
**********
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
**********
Bağa vardım nar için
Gül kopardım yar için
Anneler kız doğurmuş
Delikanlılar için
**********
Denizler coştu göl oldu
Yârim sana ne oldu
Benim sana yandığım
Memleket son oldu
**********
Tirenin ışıkları
Çalıver kaşıkları
Yürü tirenim yürü
Kavuştur âşıkları
**********
Denizin dibi derin
Üstüne halı serin
Sandık sepet istemem
Beni sevdiğimi verin
**********
Karanfil budayayım
Sen çiğne ben yatayım
O nazik gözlerini
Ben nasıl unutayım
**********
Ana bana terlik al
Sakın yeşil olmasın
Gideceğim oğlanın
Kız kardeşi olmasın
**********
Gördüm bir denizkızı
Gözleri kırmızı
Eğer denizden çıkarsan
Olursun kara kızı
**********