na babalar yeri geldiğinde çocuklarına etkili ve açık yönergeler ve komutlar verebilmelidirler. Bir de verdiğiniz komutları yaptırımlarla destekleyebilmelidirler. Bir komut, belli bir davranışta bulunmaya hemen başlanmasını veya belli bir davranışa hemen son verilmesini içeren bir istektir.

Komutlar ne zaman verilir?
Çocuğunuzun belirli bir kötü davranışına son vermesini istiyorsanız, fakat basit bir cümle biçiminde duyuracağınızÇocuğa etkili yönergeleri ve komutları nasıl vermeli? isteğinizi çocuğunuzun yerine getirmeyebileceğini düşünüyorsanız, o zaman bu isteğinizi ona komut biçiminde söyleyin.
Bir de, çocuğunuzun belirli bir davranışta bulunmaya başlamasını istiyorsanız, ama çocuğunuzun basit bir cümle biçiminde ileri süreceğiniz bu isteği yerine getirmeyebileceğini düşünüyorsanız, o zaman isteğinizi komut biçiminde söyleyin.

Bir komut nasıl verilmeli?
Aşağıda ana çizgilerini verilen yolu izleyin.
Çocuğa Etkili Komut Vermenin Yolu izleyeceğiniz uygulama Basamakları:
— 1. Çocuğunuza yaklaşın.
— 2. Ciddi bir yüz ifadesi takının.
— 3. Çocuğunuzun adını söyleyin.
— 4. Çocuğunuzun gözlerinin içine bakarak konuşun.
— 5. Kararlı ve sertçe bir ses tonuyla konuşun.
— 6. Basit, açık ve dolaysız bir komut verin.
— 7. Gerektiğinde verdiğiniz komutu bir yaptırım ile destekleyin