+ Yeni Konu aç
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

3. Sınıf İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI

Bakteri Eğitim Katagorisinde ve Açık Öğretim Fakultesi Forumunda Bulunan 3. Sınıf İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI Konusunu Görüntülemektesiniz.->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İşçi sendikaları ile işveren ve işverenler ya da işveren sendikalarının karşılıklı olarak birbiriyle olan ilişkilerini ...

 1. #1
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Arrow 3. Sınıf İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI

  .
  s11
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  İşçi sendikaları ile işveren ve işverenler ya da işveren sendikalarının karşılıklı olarak birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları, iş hukukunun hangi bölümünü meydana getirir?

  Cevap Cevap-Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku  Öğreti ve uygulamalarda alt işvereni ifade etmek için kullanılan sözcük hangisidir?

  Cevap Cevap-Taşeron  Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak, kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı ve 4857 sayılı yasa ile İş Kanunumuza giren iş sözleşmesi hangisidir?

  Cevap Cevap-Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi  Bir apartmanın çevre düzenlemesi için peyzaj firmasıyla anlaşılması halinde bu firmaya ödenecek ücret sistemi hangisidir?

  Cevap Cevap-Götürü ücret  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretleri nasıl ödenmektedir?

  Cevap Cevap-% 100 arttırılarak ödenir  İşverenlerin hangi oranda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiyi istihdam edeceğini makamlardan hangisi belirler?

  Cevap Cevap-Bakanlar Kurulu  Feshi ihbarın İş Kanunu'nda gösterilmiş sebeplerden birine dayanmaması halinde ihbarın şekli hangisidir?

  Cevap Cevap-Usulsüz bir ihbardır  Sendikaların temel amacı nedir?

  Cevap Cevap-Üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek

  Sendikal faaliyetlerde bulunduğu için işinden atılan bir işçi; tazminatlardan hangisini alır?

  Cevap Cevap-Sendikal tazminat alır  Üyelik aidatı sendikaya kim tarafından toplanarak ödenir?

  Cevap Cevap-İş veren  Sendikalar, üyeleri için kurulan sendikalara nakit mevcutlarının en fazla ne kadarına kredi olarak verebilirler?

  Cevap Cevap-% 10  Aynı işkolunda ve bir bölgede çok sayıda işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?

  Cevap Cevap-Grup Toplu İş Sözleşmesi  Menfaat uyuşmazlıklarında hangi durumda arabuluculuk, grev ve lokavt ve kanuni hakemlik hükümleri uygulanmaz?

  Cevap Cevap-Taraflar özel hakeme gidileceğine dair yazılı olarak anlaşırlarsa  Grev gözcülerinin görevi nedir?

  Cevap Cevap-Grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarını denetlemek  İzmirde bir işyerinde grev kararının alınması ve bu kararın ilgili işyerinde ilan edilmesinden sonra işyerinde çalışan toplam işçi sayısının en az 1/4'nin talebi üzerine grev oylaması yapılması hangi merciden istenir?

  Cevap Cevap-Valilik  Primlerin tamamının işveren tarafından ödendiği sosyal sigorta kolları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  Cevap Cevap-İş Kazası ve Meslek Hastalıkları – Analık  Primlerin ortak bir fonda toplanarak sigortalıya yapılacak yardım ve ödemelerin bu ortak fondan karşılandığı finansman yöntemi hangisidir?

  Cevap Cevap-Toplu Kapitalizasyon Yöntemi  Türkiye'de iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası hangi yılda uygulamaya konmuştur?

  Cevap Cevap-1945  İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı neye bağlıdır?

  Cevap Cevap-İş ve İşçi Bulma Kurumuna  İşsizlik sigortası primi kim tarafından karşılanır?

  Cevap Cevap-Sigortalı, işveren ve devlet  Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının en az kaç yıl prim ödemiş olması gerekir?

  Cevap Cevap-5 yıl  T.C. Emekli Sandığı hangi bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterir?

  Cevap Cevap-Maliye Bakanlığı  Bağ-Kur'a bağlı sigortalılara yaşlılık aylığı en son prim ödenen gelir basamağı üzerinden bağlanır.Ancak en son prim ödeme gelir basamağından en az ne kadar süre prim ödenmiş olması gerekir?

  Cevap Cevap-1 yıl  İngiltere'de, iş hukukunda atılan ilk adımla hangisinin korunması amaçlanmıştır?

  Cevap Cevap-Çocukların  İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde kanunlardan hangisinin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır?

  Cevap Cevap-Borçlar Kanunu  İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemi hangisidir

  Cevap Cevap-Komisyon ücret  Aynı işyerinde 15 yıldır çalışmakta olan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı en az kaç gündür?

  Cevap Cevap-26

  Yaş, işçi sendikasının faaliyetlerine katılmada nasıl bir rol oynar?

  Cevap Cevap-16 yaşından küçükler Genel Kurul'da oy kullanamazlar

  Sendika ve konfederasyonlarda kaç türlü denetim vardır?

  Cevap Cevap-İç Denetim-Dış Denetim  Sendikalar, sınai ve iktisadi teşebbüslere nakit mevcudunun ne kadarını yatırım yapabilirler?

  Cevap Cevap-Nakit mevcudunun en fazla % 40'ını  Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır?

  Cevap Cevap-Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulmuşsa, hakem kararları hangisine tabidir?

  Cevap Cevap-Toplu iş sözleşmesi hükmündedir  Grev ve lokavta katılamayacak işçilerin niteliği ve sayısını kim belirler?

  Cevap Cevap-İşveren veya işveren vekili

  Yasama, yürütme ve yargı organlarınca alınan bir kararı protesto amacıyla yapılan grev hangisidir?

  Cevap Cevap-Siyasi Grev  Sosyal sigortalarının finansmanını kim yapar?

  Cevap Cevap-Sigortalılar, işverenler ve devlet  İş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle eğer sigortalı Sosyal Sigortalar kurumunda ayakta tedavi edilecekse günlük ortalama kazancının ne kadarı geçici iş görmezlik geliri ödeneği olarak verilir?

  Cevap Cevap-2/3  Yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için kadın ve erkek sigortalının kaç yaşını doldurması ve en az kaç gün prim ödemiş olması gerekir?

  Cevap Cevap-Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurması ve 7000 gün prim ödemesi  1946 yılında hangi kanunun değiştirilmesiyle sendikaların kurulması hukuken meşru hale getirilmiştir?

  Cevap Cevap-Cemiyetler Kanunu  İşveren sendikal nedenler dışında işçilere eşit davranmazsa işçiler ne kadar süre ile ücretleri tutarındaki uygun bir tazminattan başka, yoksun bırakıldıkları haklarını da talep edebilirler?

  Cevap Cevap-4 aya kadar  Yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için, işçinin en az ne kadar süre çalışmış olması gerekir?

  Cevap Cevap-1 yıl  Aynı işyerinde, aynı nitelikteki işlerde, eşit verimle çalışanların ücretleri arasında bir farklılığın olmayacağı düşüncesine dayalı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap Cevap-Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi  Kıdem tazminatı tam ve zamanında ödenmezse, gecikme süresi için ödenmesi gerekli tazminata uygulanacak faiz miktarı hangisidir?

  Cevap Cevap-Mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.  Sendikalar Kanunu'nda bir konuda boşluk bulunması halinde, bu boşluk hangi kanun hükümleri ile doldurulur?

  Cevap Cevap-Medeni Kanun  Sendika ve konfederasyonların kapatılmasına kim karar verir?

  Cevap Cevap-İş Mahkemesi  Sendikal kuruluşun, içeriden veya dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?

  Cevap Cevap-İnfisah  Yetki belgesi hangi makam tarafından verilir?

  Cevap Cevap-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Grev ve lokavtın yasak olduğu yer ve durumlarda çıkan uyuşmazlıkları çözmeye yetkili olan merci hangisidir?

  Cevap Cevap-Yüksek Hakem Kurulu  Grev ve lokavtın belirli nedenlerle ertelenmesi kararını hangi makam, ne kadarlık bir süre için verebilir?

  Cevap Cevap-Bakanlar Kurulu, 60 gün süre ile  Grev oylamasına kimler katılır?

  Cevap Cevap-Grevin uygulanacağı işyerinde çalışan tüm işçiler  Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla, çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun olarak yaptıkları greve ne ad verilir?

  Cevap Cevap-Kanuni Grev  Türk iş hukukuna göre, çıraklara sigorta kollarından hangisi uygulanır?

  Cevap Cevap-Hastalık Sigortası  Tarafların zorunlu katılımı ilkesine dayalı olarak, devletçe düzenlenen, belirlenen risklerin mali yükü primler yoluyla ve götürü olarak karşılanan sosyal güvenlik sistemi hangisidir?

  Cevap Cevap-Sosyal Sigorta  İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanabilmesi için sigortalının, meslekte kazanma gücünün ne kadar kaybı gerekir?

  Cevap Cevap-En az % 10  Bir iş kazası sonucu yatarak tedavi gören ve günlük geliri 4.500.000 TL olan sigortalıya verilecek günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı kaç TL'dir?

  Cevap Cevap-2.250.000  Ölen sigortalıların çocukları hem analarından hem de babalarından gelir ve aylığa hak kazanırlarsa hangisi söz konusu olur?

  Cevap Cevap-Bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tamamı eksik olanın yarısı bağlanır  Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bunların peşin değerleri arasındaki farka ne ad verilir?

 2. #2
  Bakteri aycll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  3

  Standart

  .
  Alıntı Değlse Çok Teşekkür Ederim. Ellerinize Sağlık

+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. 3. Sınıf İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1-8 üniteler bütünlemeye hazırlık
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Aralık.2007, 00:59
 2. 3. Sınıf idare hukuku soru - cevap ders notları
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Aralık.2007, 00:53
 3. 3. Sınıf İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Aralık.2007, 00:51
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Soru Ve Cevaplari
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Aralık.2007, 17:43
 5. Osmanlilarda Sosyal GÜvenlİk Ve YardimlaŞma
  Konu Sahibi aşık çocuk Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Kasım.2007, 18:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •