+ Yeni Konu aç
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

3. Sınıf Butunleme Sınav Soruları

Bakteri Eğitim Katagorisinde ve Açık Öğretim Fakultesi Forumunda Bulunan 3. Sınıf Butunleme Sınav Soruları Konusunu Görüntülemektesiniz.->Girişimcilik 2006 bütünleme 1 Kar elde etmek için üretim faaliyetlerini birarya getiren GİRİŞİMCİ 2. Girişimcilik sürecinin ilk aşaması FIRSATLARIN BELİRLENMESİ ...

 1. #1
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Arrow 3. Sınıf Butunleme Sınav Soruları

  .
  s11
  Girişimcilik 2006 bütünleme
  1 Kar elde etmek için üretim faaliyetlerini birarya getiren GİRİŞİMCİ
  2. Girişimcilik sürecinin ilk aşaması FIRSATLARIN BELİRLENMESİ
  3. Girişimciliğin tanımında olmayan SERMAYE
  4. Carl rogers'e göre iki yöntemden diğeri PSİKOLOJİK ÖZGÜRLÜK
  5. Yeni bir şeyi var etme yeteneği STOOR
  6. Örgütsel yaratıcılıkta olmayan KAVRAM OLUŞTURMA
  7. DRUCKER e göre yenilik fırsat alanlarından .......
  8. Örgütsel yenilik türü .......
  9. Hangisi yenilikçi örgüt işlevi değildir TEK DEPARTMAN TARAFINDAN
  10. Büyümek için küçük işletmelerin satın alınması SHATZER
  11. İşin yapısı içinde var olan girişimcilik İÇGİRİŞİMCİLİK
  12. Gelişim aşamalarından en zor olanı BAŞLANGIÇ AŞAMASI
  13. Belirli bir zaman için hazırlanan ..... NAKİT BÜTÇESİ
  14. İş planında gerçekleştirilmek istenen .. cevaplarda pert vs vardı
  15. Hangisi yanlıştır İŞ PLANLARINI GÜNCELLEMEK GEREKMEZ
  16. Şirketin mevzuat ve çalışma yasalarında yapılan düzenleme TİCARİ VE HUKUKİ YAPI
  17. İlk tecnopark ABD'DE
  18. Hangisi iktisadikalkınma özelliği değildir TASARUFLARDA AZALMA
  19. 1980 li yıllardan sonra girişimciliğin artması PİYASA EKONOMİSİ
  20. Hangisi tam rekabet değildir ALICILARIN HABERDAR OLMAMASI
  21. GELENEKSEL EKONOMİ MODELİNİN TANIMI
  22. Neoklasik düşüncenin yetersizliği savunan grup ......
  23. 1929 Dünya ekonomik buhranında Türkiyenin modeli nedir...
  24. Türkiye'de yatırım ne zaman yapılır OLGUNLUK DÖNEMİNDE
  25. Türkiye'de girişimciliği olumsuz etkileyen faktör YÜKSEK ENFLAS
  26. Artan rekabet ve yeni pazar bulma evresi GENİŞLEME EVRESİ
  27. Hangisi itici güç değildir DÜNYA NÜFUSUNUN ARTMASI
  28. JOİNT VENTURENİN TANIMI
  29. Uluslararası girişimde temel unsur olmayan DANIŞMAN SAYISI
  30. Üretilecek malın üstünlüğü vs. İŞİN YAPISININ BELİRTİLM

  iktisat tarihi

  1- Childe
  2- 17. Yüzyılda Ticari lider Hollanda
  3- TanyBee 1750 Yılında Sanayileşmeyi Kabul etti
  4- Haberleşme alanında Yelkenli gemilerin fazla yük taşıması
  5- 20. Yuzyilda en önemli Enerji Elektrik Enerjisi idi
  6- 1914 senesinde İngiltere
  7-Fiyat yükselişleri ile Amerikanin gümüş ve Altını ... Earl J. Hamilton
  8- İtalyanin Maliyetinin Yüksek olması
  9- Putting-Outsistemi - Tüccar Kapitalist
  10-İngilteredeki İşsizlik Ekonomik değil degomrafik bir sonuçtu
  11- ikili tarla Rotasyonu
  12- İspanyanin ekonomik Düşüşü için Nufusun artması
  13- Helenizm Çağında en Göze çarpan özellik Devlet kontrollü üretim ve bölüşüm üzerinde benimsendi
  14- Geç ortaçağda İmtiyazli Ananim ortaklıklar yoktu (20. yuzyilda Gelişti)
  15- Nufus Artışında İklimin İyileşmesi
  16- Almanyanin ürettikleri sadece Sanayi ürüleriydi - Yünlü kumaşlar
  17- 13. yüzyılda Toprak nüfüsa göre kıt bir faktör halini almış ve Toprak pahalanmıştır. Şıklarda Toprak ücretleri düşmüş ücretler artmıştır diye bir cevap olmalı

  Stratejik yönetim bütünleme 2006

  1-yönetsel stratejinin özellikleri?
  2-politika tanımı?
  3- büyüme stratejilerinden bir soru vardı tam bilmiyorum ama dikey farklılaştırma olabilir?
  4-mahkum işletme stratejisi?
  5-patel ve younger ın stratejik rehberlik analizinde önerdikleri stratejilerden bir soru vardı harmanlama,etrafına bak,uygun yer bul onu koru gibi şıklar vardı?
  6-atak nedenlerle ilgili bir soru?
  7-uzun ve sivri yapılar özellikleri?


  Muhasebe denetimi ve analizi 2006
  1-aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarındanbiri değildir
  -Bağımsızlık
  2-aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?
  -Defter değerini hesaplama
  3-aşağıdakilerden hangisinde kontrol çevresinde kontrol bilinci oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?
  -Risk değerlemesi
  4-denetçinin denetim riskini 0,04 düzeyinde tutmak istemektedir asıl risk 0,80 düzeyinde ve kontrol riskide 0,60 olduğu düşünülürse bulgu riski nedir?
  -0,083
  5-aşağıdakilerden hangisi mali tablolara uygulanan analiz tekniklerinden biri değildir?
  -Aritmetik analiz
  6-denetçinin örneklemden ilde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması aşağıdakilerden hangisidir?
  -Beta riski
  7-aşağıdakilerden mali tablolardan hangisinde enflasyona göre düzeltilmesine gerek yoktur?
  -Nakit akım tablosu
  8-aşağıdakilerden hangisi trend analizi yoluyla incelenecek kalemlerden biri değildir?
  -Dönen varlık stoklar
  9-aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu bölümlerinden brüt satış karı veya zararına alt gruplarından biri değildir?
  -Satışların maliyeti
  10-aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amaçlarından biri değildir?
  -Raporlama
  11-ekonamik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini arttırmak için bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kanıtların nesnel olarak elde edilmesi değerlendirilmesi sonuçların bilgi kullanıcılarına iletilmesi sürecine ne ad verilir
  -Denetim
  12-aşağıdakilerden hangisi parasal kalemlerden biridir?
  -Gelir tahakkukları
  13-finansal tablolarda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerin incelemek suretiyle işletmenin finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından göstermiş olduğu gelişmeyi görebilmek aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinin amacıdır?
  -Karşılaştırma tablo analizi
  14-denetçinin finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme olasılığına ne denir?
  -Denetim riski
  15-aşağıdakilerden hangisinin oran analizinde karşılaşılan zorluklardan biri değildir?
  -Döneme ait oranların önceki yılın oranları ile karşılaştırılması analiste eğilim hakkında bilgi verir
  16-aşağıdakilerden hangisinde yönetimden beyan mektubu olmanın amaçlarından biri değildir?
  -Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetimine ait olmadığını vurgulamak
  17-aşağıdakilerden hangisinde fon akım tablosunda fon kaynağı yaratmaz?
  -Maddi duran varlık yeniden değerleme artışlarının sermayeye ilavesi
  18-aşağıdakilerin hangisinde cari oranın yeterli olup olmamasını etkileyen faktörlerden biri değildir
  -Net satışların dönen varlıklara oranla büyük olması
  19-denetçi maddilik testleri yaparmen hangi örnekleme modelini kullanır?
  -parasal brim örneklemesi
  20-işletmenin KVYK dönen varlıkların finansmanında kullanmış olduğu hangisini gösterir?
  -Dönen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından büyük olması
  21-denetçiler kontrol riski çalışmasının tamamladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yaparlar?
  -Maddi doğruluk testleri
  22-aşakğıdaki dikey yüzdeler bir üretim işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir.
  dönen varlık 40
  duran varlık 60
  KVYK 55
  UVYK 5
  ÖZKAYNAK 40
  Bu bilgilere göre varlık kaynak ilişkisi analiz edildiğinde hangisi çıkarılamaz?
  -İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir
  23-karşılaştırmalı tablolar analizi tekniğine göre stokların satışlardan daha hızlı artış göstermesinin nedeni olamaz
  -Üretimin talepten daha hızlı artması
  24-şarta bağlı gider ve zararların şarta bağlı borç yaratma ihtimali yüksekse bu bilgiler nerede göseterilir
  -Gelir tablosu ve bilançoda
  25-net çalışma sermayesi noksanı hangisini ifade eder
  -İşletmenin kısa vadeli borç ödeme güçlüğünü
  26-hangisi trend analizinde uygulanmasında izlenecek aşamalardanbiri değildir?
  -Mali tabloların hazırlanması
  27-aşağıdakilerden hangisi duran varlıklardandır?
  -Özel tükenmeye tabi varlıklar
  28-diğer dört iç kontrol unsuranda ortaya çıkan iç kontrol tablosunun sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir?
  -İzleme
  29-hangisi denetçinin özkaynaklar grubuna uygulayacağı uygunluk testlerinden biri değildir?
  -Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait prosedürlerin incelenmesi
  30-muhasebe bilgileri aşağıdakilerden hangisine göre üretilir ve raporlanır?
  -Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri


  GENEL İŞLETME BUYURUN 2006 BÜTÜNLEME
  1-Fon,arz ve talebini etkilemesiyle birlikte fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünde etkileyen en önemli faktör hangisidir?
  faiz

  2-hangisi ekonomik mal değildir?
  göldeki tuz

  3-asagıdakılerden hangisi işletmenin dış çevresinde yer alır?
  tüketiciler

  4-asagıdakilerden hangisi küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesinin kapsamında değerlendirilir?
  pazara yakınlık

  5-ulaştırma imkanları düşünüldüğünde bir petrol rafinerisinin kurulacağı en uygun kent asagıdakilerden hangisidir?
  İZMİR

  6-asagıdakilerden hangisi işletmeleri büyümeye zorlayan nedenlerden biri değildir?
  bireysel ilişkiler

  7-toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetlerin işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karsı sorumlulukların yerine getirecek bir fiyatala üretmek işletmenin hangi sorumluluguna girer?
  ekonomik sorumluluk

  8-yönetimi bazen emir verme,hükmetme ve otorite ilişkilerini kapsayan bazende otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanımlayan bilim dalı asagıdakılerden hangısıdır?
  siyaset bilimi

  9-işletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç asagıdakilerden hangisidir?
  uzlaşma sağlama

  10-asagıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
  teknoloji geliştirme

  11-asagıdakılerden hangisi iş analizi süreci içinde yer almaz?
  ücretlerin saptanması

  12-pazarlama faaliyetlerinin cevresinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmalrı pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında degerlendirilir?
  fiziksel fonksiyon

  13-satın alma karar sürecinin ilk aşaması asagıdakilerden hangisidir?
  gereksinmenin ortaya çıkması

  14-tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör asagıdakılerden hangisidir?
  fiyatı

  15-mal benimseme sürecinin ilk aşaması asagıdakılerden hangisidir?
  haberdar olma

  16-mali tabloların dnetimini yaparak işletme kararıyla tabloların dogru ve güvenilir olup olmadıgına ilişkin görüşü açıklayan kavram aşagıdakılerden hangisidir?
  muhasebe denetimi

  17-hizmet işletmeleri ile ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi değildir?
  stok kontrolü önem kazanır?

  18-yürürlükteki ürünlerin süreçleri ve yöntemlerin özelliklerinde güncel değişiklikleri yapan ve bunları yeniden biçimlendirme yada yeni gereksinimleri uygun ürün,üretim veya kullanım biçimine dönüştürme sürecine ne ad verilir?
  tasarım

  19-asagıdakılerden hangısı bilgi işleme süreci aşamaları arasında yer almaz?
  deneme

  20-asagıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hemde gelir tablosunda yer alır?
  dönem karı

  21-bir işletmenin finansal tabloları yalnızca bir faaliyet dönemi için analiz edilmiş ise kullanılan analiz yöntemi aşagıdakılerden hangısıdır?
  statik analiz

  22-bir ekonomide fonları talep edenler ile fonları arz edenler fon akımını düzenleyen kurumlar akımı sağlayan arç ve gereçlerle bunları düzüenleye hukuki ve idari kuralların oluşturdugu yapıya ne ad verilir?
  finansal sistem

  23-factoring

  24-program

  25-emek

  26-ürün karması

  27-toptancı

  28-kalite

  29-bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri

  30-bilgi işleme

  31-iç kontrol sistemi

  32-bilişim yöntemi

  33-nakit bütçesi

  34-franschising

  35-ithalat-ihracat

  36-dış fırsatları ve riskleri araştırmak

 2. #2
  Bakteri

  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  1

  Standart

  .
  ya nereden indirecem lütfen çok lazım

 3. #3
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  İndirilecek birsey yok..Sorular oldugu gibi duruyor

+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Eylül.2009, 20:12
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ocak.2009, 21:24
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2007, 13:06
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2007, 13:02
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2007, 12:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •