+ Yeni Konu aç
Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

AÖF vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınav soru ve cevapları

Bakteri Eğitim Katagorisinde ve Açık Öğretim Fakultesi Forumunda Bulunan AÖF vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınav soru ve cevapları Konusunu Görüntülemektesiniz.->vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 1 1-) Satın aldıkları malı olduğu gibi satın alanların satış tutarı kaç lirayı ...

 1. #1
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  icon37 AÖF vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınav soru ve cevapları

  .
  s11
  vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 1

  1-) Satın aldıkları malı olduğu gibi satın alanların satış tutarı kaç lirayı aşarsa birinci sınıf tüccar kabul edilir?
  A) 50.000.000.000 TL
  B) 70.000.000.000 TL
  C) 80.000.000.000 TL
  D) 90.000.000.000 TL
  E) 109.000.000.000 TL

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Ülke sınırları içinde yerli veya yabancı olsun herkes için, o ülkenin kanunlarının geçerli olduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mülkilik ilkesi
  B) Şahsilik ilkesi
  C) Kişisellik ilkesi
  D) Çifte vergileme ilkesi
  E) Genellik ilkesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelmiş sayılır?
  A) Mal ve hizmetin satın alınmasıyla
  B) KDV nin ödenmesiyle
  C) Binanın mülkiyetine sahip olunmasıyla
  D) Kazanç elde edilmesiyle
  E) Gelir elde edilmesiyle

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Tahakkuk zamanaşımı süresi kaç yıldır?
  A) 1 yıl
  B) 2 yıl
  C) 3 yıl
  D) 4 yıl
  E) 5 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun kapsamına girer?
  A) Gelirler üzerinden alınan vergiler
  B) Servet vergileri
  C) Harcama vergileri
  D) Vergi cezaları
  E) Taşıt vergileri

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Vergide eşitlik ilkesi kaynağını nereden alır?
  A) İdare hukukundan
  B) Vergi kanunlarından
  C) Anayasadan
  D) Bakanlar Kurulu kararlarından
  E) Maliye Bakanlığı genelgelerinden

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Vergi hukukunda, tanığın delil olarak kullanılması ile ilgili olarak nasıl bir düzenleme yapılmıştır?
  A) Açık bir hüküm vardır
  B) Bazı vergi kanunları için hüküm bulunmaktadır
  C) Hiç bir hüküm yoktur. Bu nedenle hiç kullanılamaz.
  D) Hiçbir hüküm yoktur. Ancak vergiyi doğuran olay ile ilgili olan tanıklar dinlenebilir.
  E) Dolaylı hüküm vardır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Vergi hukukunda borcun nakline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Borcun nakli hiçbir şekilde mümkün değildir.
  B) Taraflar, borcun nakli mukavelesi yapabilirler.
  C) Borcun nakli, kanunlarda belirtilen hallerle sınırlıdır.
  D) İradi olarak borcun nakli mümkündür.
  E) Borcun naklinin kapsamı çok geniştir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Mal müdürü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Vali
  B) Defterdar
  C) Vergi dairesi müdürü
  D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
  E) Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?
  A) Çalışma hakkı
  B) Sözleşme hakkı
  C) Öğrenim görme hakkı
  D) Yurttaşlık hakkı
  E) Sosyal güvenlik hakkı

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Bütün insanların doğal olarak sahip bulundukları yaşama, kişilik, mülkiyet özgürlük gibi haklara ne ad verilir?
  A) Temel haklar
  B) Kişilik hakları
  C) Kişisel haklar
  D) Mutlak haklar
  E) İnsan hakları

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Mükellef haklarının konusunun özünde yatan temel neden nedir?
  A) Halkın iktidara yaptığı baskılar
  B) Vergi yönetimine mükellef hakları perspektifinden bakılması
  C) Vergi yönetimine vergi idaresi perspektifinden bakılması
  D) İktidarın bu konuda kendini güçlü hissetmesi
  E) Mükelleflerin bu konuda ezilmeleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Mirası reddetmesi süresi ne kadardır?
  A) 1 ay
  B) 12 ay
  C) 3 ay
  D) 4 ay
  E) 5 ay

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Kişinin iradesi dışında meydana gelen, kaçınılmaz ve karşı konulmaz, olaylara ne ad verilir?
  A) Zor durum
  B) Zorda kalma
  C) Zorlayıcı neden
  D) Dara düşme
  E) Mücbir neden

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) 31 Ocak 2004'te başlayan 1 aylık süre ne zaman sona erer?
  A) 20 Mart 2004'te
  B) 28 Şubat 2004'te
  C) 5 Şubat 2004'te
  D) 8 Şubat 2004'te
  E) 10 Mart 2004'te

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) 3 milyar TL KDV borcu ve 2 milyar TL gecikme zammı borcu olan bir mükellef bu borçları için vergi dairesine 1,5 milyar TL ödeme yaparsa, ödemeden sonra geriye kalan borçları kaç milyar TL’dir?
  A) KDV =1,5; Gecikme zammı=1
  B) KDV =1,5; Gecikme zammı=2
  C) KDV =2 ; Gecikme zammı = 1,5
  D) KDV=2,1;Gecikme zammı=1,4
  E) KDV=2,5; Gecikme zammı=0,5

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini durduran nedenlerden biridir?
  A) Ödeme
  B) Haciz uygulaması
  C) Vergi mükellefiyetinin yurt dışında bulunması
  D) Ödeme emri tebliği
  E) Mal bildirimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Vergi borçlarının takas yoluyla sona erdirilmesini mümkün kılan kural aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almıştır?
  A) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  B) Vergi Usul Kanunu
  C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
  D) Gelir Vergisi Kanunu
  E) Kurumlar Vergisi Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) İlk denetim standartları aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmıştır?
  A) Amerika Birleşik Devletleri
  B) İskoçya
  C) İngiltere
  D) Almanya
  E) Fransa

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesine yetkili olanlardan biri değildir?
  A) Vergi dairesi müdürü
  B) Defterdar
  C) Hesap uzmanları
  D) Hesap uzman yardımcıları
  E) Yoklama memurları

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) 500 milyon vergi ziyaı cezası kesilen kişi aynı eylemi 2 yıl içinde tekrarlarsa kesilecek ceza ne kadardır?
  A) 500 milyon
  B) 750 milyon
  C) 1 miyar
  D) 625 milyon
  E) 700 milyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Özel usulsüzlük suçunda ceza kesme zamanaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 5 yıl
  B) 3 yıl
  C) 2 yıl
  D) 1 yıl
  E) 6 ay

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçlarını belli bir süre içinde tekrar işleyen mükelleflere aşağıdakilerden hangisine ait hükümler uygulanır?
  A) Terkin
  B) Zamanaşımı
  C) ihtiyati haciz
  D) Muafiyet
  E) Tekerrür

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaına neden olan fiillerden biridir?
  A) İşe başlamanın zamanında bildirilmesi
  B) Beyannamenin verilmemiş olması
  C) Defterlerin onaylatılmamış olması
  D) Fatura alınmaması veya verilmemesi
  E) Kanuni defterlerin günü gününe tutulmaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Gecikme zammına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Gecikme zammı asıl alacağa bağlı fer'i bir alacaktır.
  B) Gecikme zammı ceza niteliğindedir; bu nedenle ölümle birlikte düşer.
  C) Gecikme zammı uygulamasında üst sınır yoktur.
  D) Gecikme zammı oranı aylık olarak belirlenmiştir.
  E) Gecikme zammı uygulamasında ay kesirleri tam ay olarak hesaplanır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi alacakları için uygulanan kamu alacağını korumaya yönelik bir güvence önlemidir?
  A) İhtiyati haciz
  B) Teminat istenmesi
  C) İhtiyati tahakkuk
  D) Rüçhan hakkı
  E) iptal davası

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi usulsüzlük türlerinden biri değildir?
  A) Genel usulsüzlük
  B) Özel usulsüzlük
  C) Birinci derece usulsüzlük
  D) İkinci derece usulsüzlük
  E) Basit usulsüzlük

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Türk hukuku bakımından vergi uyuşmazlıklarının idari yollarla çözümüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İlke olarak yargı yoluna başvurmadan önce idari yollara başvurma zorunluluğu yoktur.
  B) İdari yollara başvurulması, yargı yoluna başvurma imkanını bütünüyle ortadan kaldırır.
  C) İdari çözüm yollarından uzlaşma iki taraflı bir işlemdir.
  D) Vergi hatalarının düzeltilmesi yolu, hukuki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılamaz.
  E) Pişmanlık ve ıslah kurumu idari bir çözüm yolu değildir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Vergi, resim, harç vb. mali mükellefiyet niteliğinde olmayan kamu alacakları için gönderilmemiş ödeme emirlerine karşı aşağıdakilerden hangisinde dava açılabilir?
  A) Vergi mahkemesi
  B) İdare mahkemesi
  C) Bölge idare mahkemesi
  D) Danıştay
  E) Sulh hukuk mahkemesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemesinin görevlerinden biridir?
  A) Farklı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
  B) Vergi mahkemelerince verilen kararları Danıştay'a gitmeden evvel ön incelemeden geçirmek
  C) Tek hakimle verilen idare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı yapılan itiraz başvurularını incelemek
  D) Kaçakçılık suçu işleyenleri yargılamak
  E) Bazı vergi davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak


  1-) E
  2-) A
  3-) A
  4-) E
  5-) E
  6-) C
  7-) D
  8-) C
  9-) D
  10-) D
  11-) E
  12-) B
  13-) C
  14-) C
  15-) B
  16-) D
  17-) C
  18-) A
  19-) B
  20-) E
  21-) B
  22-) A
  23-) E
  24-) B
  25-) B
  26-) C
  27-) E
  28-) B
  29-) B
  30-) C

 2. #2
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  1-) Vergi hukuku kaç kısma ayrılır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Vergi hukukunun özelliği nedir?
  A) İrade serbestisinin olması
  B) Sözleşme hürriyetinin var olması
  C) Emredici özelliğinin olmaması
  D) Yıllık olması
  E) Emredici nitelikte olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdaki yorum türlerinden hangisi mevzuatımıza uygun değildir?
  A) Yasama yorumu
  B) Yargısal yorumu
  C) Bilimsel yorum
  D) Deyimsel yorum
  E) Ekonomik yorum

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Özellikle Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yorumlarda, vergi kanunları hangi bakımdan yorumlanmaktadır?
  A) Deyimsel
  B) Anlam
  C) Sistematik
  D) Tarihi
  E) Yasama

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
  A) Yabancılar
  B) Tüzel kişiler
  C) Küçükler
  D) Akli malûliyeti olanlar
  E) Kanun dışı faaliyetlerden kazanç elde eden gerçek kişiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Tüzel kişilerin vergi ve cezalardan sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Ceza sorumluluğu yoktur.
  B) Vergi sorumluluğu yoktur, ceza sorumluluğu vardır.
  C) Vergi sorumluluğu yoktur.
  D) Sorumluluklarının kapsamı Türk Ticaret Kanununa göre belirlenir.
  E) Hem vergi hem de vergi cezası sorumluluğu vardır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) İlan ve reklam vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir?
  A) Defterdarlık
  B) Vergi daireleri
  C) İl özel idareleri
  D) Belediyeler
  E) Köyler

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Türk vergi idaresinin taşra teşkilatının ildeki en yüksek hiyerarşik üstü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vali
  B) Defterdar
  C) Vergi dairesi başkanı
  D) Vergi dairesi müdürü
  E) Mal müdürü

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Hangisi kamu haklarından değildir?
  A) Kişisel haklar
  B) Sosyal haklar
  C) Kişilik haklar
  D) Ekonomik haklar
  E) Siyasi haklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Hangisi özel hakların temel ayrımıdır?
  A) Mutlak – nispi
  B) Ekonomik – sosyal
  C) Kamu – özel
  D) Kişisel - sosyal
  E) İnsan hakları - sosyal haklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Mükellefin emrinde ya da işyerinde arama yapılabilmesi kimin iznine tabidir?
  A) Sulh ceza hakimi
  B) Sulh hukuk hakimi
  C) Asliye hukuk hakimi
  D) Asliye ceza hakimi
  E) Ağır ceza hakimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Hangisi organik yönden sürelere örnektir?
  A) Hak düşürücü süre
  B) Zamanaşımı süresi
  C) Düzenleyici süre
  D) Vergi ödevlerine ilişkin süre
  E) Kanuni süre

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebeplerle örnek değildir?
  A) Yer sarsıntısı
  B) İrade dışı defter ve belgelerin elden çıkması
  C) İrade dışı zorunlu olarak bir yerde bulunma
  D) Miras bırakanın ülkenin değişik yerlerinde mal varlığının bulunması
  E) Beyanname zamanı mükellefin grev nedeniyle işyerine girememesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?
  A) 1 ay
  B) 30 gün
  C) 15 gün
  D) 10 gün
  E) 7 gün

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Gelir üzerinden alınan vergilerden advolerem vergi tarifesinin uygulama şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?
  A) Artan oranlı tarife
  B) Azalarak artan oranlı tarife
  C) Tek oranlı tarife
  D) Azalan oranlı tarife
  E) Tersine artan oranlı tarife

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) İkmalen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse, ödemenin aşağıdaki sürelerden hangisi içinde yapılması gerekir?
  A) Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
  B) Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
  C) Tahakkuk tarihinden itibaren yedi gün içinde
  D) Taksitle ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde
  E) Vergi ihbarnamesinin tebliği izleyen ertesi gün

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilmesine ne ad verilir?
  A) Mahsup
  B) Takas
  C) Trampa
  D) Uzlaşma
  E) Terkin

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) 02.03.2000 tarihinde elde edilen bir gelire ilişkin tahakkuk zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar?
  A) 31.12.2
  B) 02.03.2005
  C) 31.12.2005
  D) 02.03.2010
  E) 31.12.2010

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Vergi denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
  A) Vergi idaresi
  B) Mükellefler
  C) Serbest muhasebeci mali müşavirler
  D) Yeminli mali müşavirler
  E) Özel denetim kuruluşları

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartlarından biri değildir?
  A) Türk vatandaşı olmak
  B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
  C) İşletme, maliye, iktisat fakültelerinden diploma almak
  D) Çalışma ruhsatı almak
  E) Zimmet suçundan ceza almış olmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Vergi ziyanında ceza kesme zaman aşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 5 yıl
  B) 3 yıl
  C) 2 yıl
  D) 1 yıl
  E) 6 ay

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Usulsüzlük suçunda ceza kesme zamanaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 5 yıl
  B) 3 yıl
  C) 2 yıl
  D) 1 yıl
  E) 6 ay

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Vergi ziyaı suçu işleyenlere kesilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziyaı uğratılan verginin bir katı kadardır.
  B) Ziyaa uğratılan verginin yarısı kadardır.
  C) Ziyaa uğratılan verginin beş katı kadardır
  D) Ziyaa uğratılan verginin dörtte biri kadardır.
  E) Ziyaa uğratılan verginin beşte biri kadardır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi bir idari vergi suçudur?
  A) Kaçakçılık
  B) Vergi mahremiyetinin ihlali
  C) Mükelleflerin özel işlerini yapmak
  D) Bilgi vermekten çekinme
  E) Usulsüzlük

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Vergi ziyaı aşağıdaki aşamalardan hangisi ile ilişkilendirilmiştir?
  A) Verginin tarhı
  B) Verginin tebliği
  C) Verginin ödenmesi
  D) Vergini tahakkuku
  E) Verginin vadesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Vadesi 25.4.2002 tarihinde dolan 100 milyon TL'lık bir vergi borcu 1.8.2002 tarihinde ödenirse, borçlunun ayrıca ödemek zorunda kalacağı gecikme zammı kaç milyon TL'dir?
  A) 16
  B) 21
  C) 28
  D) 30
  E) 12

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi bütünüyle Vergi İcra Hukukuna özgü bir kurum olarak kabul edilebilir?
  A) Ödeme emri tebliği
  B) Mal bildirimi
  C) İhtiyati haciz
  D) Aciz hali
  E) İhtiyati tahakkuk

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Aşağıdakilerden hangisi vergi davalarında delil olarak kabul edilmez?
  A) Tanık beyanı
  B) Yemin
  C) Senet
  D) Bilirkişi
  E) Sözleşme

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) 1999 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde yaptığı bir hata yüzünden fazla vergi ödediğini iddia eden mükellef (X), hatanın düzeltilmesi istemiyle vergi dairesine başvurmuş, ancak vergi dairesi bu talebi reddetmiştir. Bu durumda mükellef (X) aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
  A) Vergi mahkemesinde dava açabilir.
  B) Bölge idare mahkemesine itiraz edebilir.
  C) Vergi dairesi müdürünü, valiye şikayet edebilir.
  D) Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı'na başvurabilir.
  E) Danıştay'a başvurabilir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan bir genel tebliğin iptali için açılacak davada görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vergi mahkemesi
  B) İdare mahkemesi
  C) Bölge idare mahkemesi
  D) Danıştay
  E) Anayasa mahkemesi


  1-) D
  2-) E
  3-) A
  4-) A
  5-) B
  6-) E
  7-) D
  8-) A
  9-) C
  10-) A
  11-) A
  12-) E
  13-) D
  14-) B
  15-) A
  16-) B
  17-) B
  18-) C
  19-) A
  20-) E
  21-) A
  22-) C
  23-) A
  24-) E
  25-) D
  26-) C
  27-) E
  28-) B
  29-) D
  30-) D

 3. #3
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  1-) Aşağıdakilerden hangisi vergiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) Vergi parasal bir edimdir
  B) Vergi karşılıksızdır
  C) Vergi eşittir hakimiyet
  D) Kamusal bir hizmetin karşılığıdır.
  E) Verginin geri ödenmesi söz konusu değildir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Bireylerin ve kurumların kendi aralarındaki eşitlik esasına dayalı ilişkilerin incelendiği hukuk alanına ne ad verilir?
  A) Ceza Hukuku
  B) İdare Hukuku
  C) Kamu Hukuku
  D) Vergi Hukuku
  E) Özel Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Belediyelerce yapılan kanalizasyon harcamalarının bir kısmının yararlanan kişilerden alınmasına ne ad verilir?
  A) Katılma payı
  B) Vergi
  C) Resim
  D) Harç
  E) Bedel

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Belirli kamu hizmetlerinden kişisel bir fayda sağlayanlardan alınan mali yükümlülük nedir?
  A) Harç
  B) Resim
  C) Vergi
  D) Katılma Payı
  E) Gecikme faizi

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarındandır?
  A) Ceza Hukuku
  B) Anayasa Hukuku
  C) Medeni Hukuk
  D) İdare Hukuku
  E) İcra İflas Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku – özel hukuk arasındaki ayrımlardan birisi değildir?
  A) Kamu hukuku ilkeleri zorlayıcı; özel hukuk ilkeleri tamamlayıcı ve yorumlayıcıdır.
  B) Kamu hukukunda egemenlik; özel hukukta ise kişilerin irade serbestisi ön plandadır.
  C) Toplum çıkarlarını koruyan kurallar kamu hukuku, kişilerin çıkarlarını koruyan kurallar özel hukuk içinde yer alır.
  D) Özel hukuk alanındaki ilişkilerde eşitlik; kamu hukuku alanında ise astlık–üstlük anlayışı bulunur.
  E) Özel hukukta tek yanlı kuralların arkasında zorlayıcı güç ya da devlet otoritesi bulunmaktadır. Kamu hukuku ise özgür irade esasına dayanır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Maliye politikasının sosyal amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı
  B) Herkesin vergi vermesi
  C) Sadece gelir düzeyi yüksek olanların gelirlerinin vergilendirilmesi
  D) Verginin yurt dışında yaşayan vatandaşların da gelirini kapsaması
  E) Kanuna dayanmadan vergi alınamaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Olağan dönemlerde vergi konusunda kanun hükmünde kararname çıkartılamaz kuralının istisnası nedir?
  A) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim
  B) Develüasyon
  C) Enflasyon
  D) Stogflasyon
  E) Resesyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakkilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerle ilgili kanunlardan değildir?
  A) Kurumlar Vergisi Kanunu
  B) Katma Değer Vergisi Kanunu
  C) Emlak Vergisi Kanunu
  D) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
  E) Gelir Vergisi Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Aşağıdakilerde hangisi Kanun hükmünde kararnamelerle Bakanlar Kurulu kararlarının ayırtedici bir özelliktir?
  A) KHK TBMM tarafından çıkarılır.
  B) KHK’ya uyulması zorunludur ama Bakanlar Kurulu Kararlarına uyulması zorunlu değildir.
  C) KHK çıkarma yetkisi Anayasamız tarafından Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararları için ise hiçbir şekilde KHK çıkartılamaz.
  D) Bakanlar Kurulu kararlarıyla vergi muafiyet, istisna ve indirim oranları belirlenir. Vegi alanında ise hiçbir şekilde KHK çıkartılamaz.
  E) KHK çıkarılması için bir yetki kanuna gerek olduğu halde Bakanlar Kurulu kararları için böyle bir zorunluluk yoktur.

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişisidir?
  A) Dernekler
  B) Bağ–Kur
  C) TRT
  D) Üniversite
  E) TÜBİTAK

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Fiil ehliyeti nedir?
  A) Hak Ehliyeti
  B) Haklardan yararlama ehliyeti
  C) Hakları Kullanma ehliyeti
  D) Medeni haklardan yararlanma ehliyeti
  E) Kişilik ehliyeti

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Kendilerini oluşturan kişilerden ayrı olarak bir hukuki varlığı oluşturacak biçimde örgütlenen kişi toplulukları ile bir varlığın belirli bir amaca tahsis edilmesiyle meydana getirilen bağımsız nitelikli kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gerçek Kişi
  B) Tüzel Kişi
  C) Bakanlıklar
  D) Dernekler
  E) Vakıflar

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Kazanç paylaşma amacı gütmeyen belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, kişilerin bilgi ve çalışmalarını birleştirdikleri kişi toplulukları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vakıflar
  B) Dernekler
  C) Şirketler
  D) Kamu tüzel kişi
  E) Kooperatifler

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Vergi hukukuna göre mükellef olabilmenin şartı nedir?
  A) Fiil ehliyetine sahip olmak
  B) Reşit olmak
  C) Hak ehliyetine sahip olmak
  D) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
  E) Mahcur olmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu işlemlere ilişkin davalarda Devleti temsil etmek görevi nereye aittir?
  A) Bakanlar Kuruluna
  B) Maliye Bakanlığına
  C) Hazine Müsteşarlığına
  D) Vergi Dairesine
  E) Gelirler Genle Müdürlüğüne

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi merkez örgütü içinde yer almaz?
  A) Gelirler Bölge Müdürlüğü
  B) Hesap Uzmanları Kurulu
  C) Maliye Teftiş Kurulu
  D) Baş Hukuk Müşavirliği
  E) Araştırma, Planlama, Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Müsteşar bakanlığın hangi kuruluşlarına emir verme yetkisine sahip değildir?
  A) Araştıra Planlama ve Koordinasyon Kurulu
  B) Özel Kalem Müdürlüğü
  C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  D) Mali Suçları Araştırma Başkanlığı
  E) Bakanlık Müşavirliği

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Türk vergi idaresinin taşra teşkilatının ildeki en yüksek hiyerarşik üstü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vali
  B) Vergi Dairesi
  C) İl Genel Meclis Üyesi
  D) Mal Müdürü
  E) Defterdar

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Kanun teklif ve tasarılarını incelemek ve tasarılarının gelir politikasına ve vergi tekniğine uygunluğunu sağlamak görevi hangi birime aittir?
  A) Hesap Uzmanları Kurulu
  B) Teftiş Kurulu
  C) Gelirler Genel Müdürlüğü
  D) Defterdar
  E) Gelir Müdürü

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Verginin konusu ile verginin mükellefi arasıda bağlantı kurulmasını sağlayan nedir?
  A) Vergiyi Doğuran Olay
  B) Verginin Tarhı
  C) Verginin Tahakkuku
  D) Verginin Tebliği
  E) Verginin Tahsili

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Tahakkuk zamanaşımı hangi kanunda düzenlenmiştir?
  A) Vergi Usul Kanunu
  B) Türk Ticaret Kanunu
  C) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
  D) Borçlar Kanunu
  E) Vergi Ceza Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Vergi mükellefi olması gereken kişilerin yasanın açık bir hükmüyle vergi dışı bırakılmasına ne denir?
  A) Muafiyet
  B) İstisna
  C) Matrah
  D) Tarh
  E) Oran

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Vergi tarh etme yetkisi nereye aittir?
  A) Defterdar
  B) Maliye Bakanlığı
  C) Mal Müdürü
  D) Vergi Dairesi
  E) Muhasebe Müdürlükleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Havagazının metreküpüne belirli bir tarifenin uygulanması hangi tarifeye örnek teşkil eder?
  A) Advolerem Tarife
  B) Spesifik Tarife
  C) Tek Oranlı Tarife
  D) Artan Oranlı Tarife
  E) Azalan Oranlı Tarife

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aşağıdakilerden hangisi mükellefin maddi ödevidir?
  A) Vergi borcunu ödemek
  B) Defter tutma
  C) Öz sermaye çıkarma
  D) Vergi karnesi almak
  E) Vesikalar düzenleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda olmayanlardan değildir?
  A) Serbest meslek erbabı
  B) Gelir vergisinden muaf esnaf
  C) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçi
  D) Kazançları basit usulde tespit edilenler
  E) Vakıflara ait iktisadi işletmeler

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) İkinci sınıf tüccarlar hangi defteri tutmak zorundadırlar?
  A) Büyük Defter
  B) İşletme Defteri
  C) Defter-i Kebir
  D) Yevmiye Defteri
  E) Envanter Defteri

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir?
  A) Ticaret ve sanat erbabı
  B) Kollektif şirketler
  C) Serbest meslek erbabı
  D) Kurumlar vergisi mükellefleri
  E) Menkul sermaye iradı sahipleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Ekim sayım beyanını kimler yapar?
  A) Basit usulde vergilendirilen çiftçiler
  B) Basit usulde vergiye tabi olan herkes
  C) Serbest meslek erbabı
  D) Ticari meslek erbabı
  E) Zirai işletmelerin gelir vergisi kanununun 12. maddesinde belirtilen büyüklüğe gelen çiftçiler


  1-) D
  2-) E
  3-) A
  4-) A
  5-) C
  6-) E
  7-) A
  8-) A
  9-) B
  10-) E
  11-) A
  12-) C
  13-) B
  14-) B
  15-) C
  16-) B
  17-) A
  18-) D
  19-) A
  20-) C
  21-) A
  22-) A
  23-) A
  24-) D
  25-) B
  26-) A
  27-) A
  28-) B
  29-) E
  30-) E

 4. #4
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  1-) Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun kapsamına girer?
  A) Gelirler üzerinden alınan vergiler
  B) Servet vergileri
  C) Harcama vergileri
  D) Vergi cezaları
  E) Taşıt vergileri

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Bireylerin ve kurumların kendi aralarındaki eşitlik esasına dayalı ilişkileri inceleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kamu hukuku
  B) Özel hukuk
  C) Ceza hukuku
  D) Anayasa hukuku
  E) Vergi hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi yeni meydana gelen hukuk dallarından biri değildir?
  A) Maden hukuku
  B) Bankacılık hukuku
  C) Petrol hukuku
  D) Uzay hukuku
  E) Yargılama hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
  A) Yabancılar
  B) Tüzel kişiler
  C) Küçükler
  D) Akli maluliyeti olanlar
  E) Kanun dışı faaliyetlerden kazanç elde eden gerçek kişiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?
  A) Vergi yönetimi
  B) Vergi planlaması
  C) Vergi sosyolojisi
  D) Vergi hukuku
  E) Vergi denetimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilmemesi halinde yapılan tarh hangisidir?
  A) Beyana dayalı tarih
  B) İkmalen tarih
  C) Resen tarih
  D) İdarece tarih
  E) Bakanlar Kurulunca tarih

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Kurumlar vergisinde advolerem tarifenin hangi şekli uygulanmaktadır?
  A) Artan oranlı tarife
  B) Azalan oranlı tarife
  C) Tek oranlı tarife
  D) Tersine artan oranlı tarife
  E) Azalarak artan oranlı tarife

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergiye ilişkin olarak defter, kayıt ve belgelere dayanılarak bulunacak matrah veya matrah farkı üzerinden ilk tarhiyatı tamamlayıcı tarhiyat yapılması, verginin hangi tür tarhıdır?
  A) İkmalen vergi tarihi
  B) Beyana dayalı tarihi
  C) Resen vergi tarihi
  D) Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihi
  E) İdarece vergi tarihi

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Büyük mağazalar ve eczaneler ne kadar sürede bir envanter çıkartırlar?
  A) 1 yıl
  B) 2 yıl
  C) 3 yıl
  D) 4 yıl
  E) 5 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere işi yapan tarafından karşı tarafa verilen vesikaya ne ad verilir?
  A) Fatura
  B) Gider pusulası
  C) Müstahsil makbuzu
  D) Serbest meslek makbuzu
  E) Perakende satış vesikası

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mallar için düzenlenen belgeye ne ad verilir?
  A) Fatura
  B) Gider pusulası
  C) Müstahsil makbuzu
  D) Serbest meslek makbuzu
  E) Perakende satış vesikası

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Belge düzenleme zorunluluğu olmayan kişilere yaptırılan işlerin veya alınan malların belgelenmesi amacıyla ödeme yapan kişi tarafından düzenlenen belgeye ne ad verilir?
  A) Perakende satış vesikası
  B) Müstahsil makbuzu
  C) Serbest meslek makbuzu
  D) Gider pusulası
  E) Fatura

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Ticari işletmeler gerekli izni alarak, kaç yılda bir envanter çıkartabilirler?
  A) 2 - 3 yılda bir
  B) 5 - 10 yılda bir
  C) 1 - 3 yılda bir
  D) 5 - 6 yılda bir
  E) 3 - 4 yılda bir

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Genel anlamda borcun nakli hangi kanunda düzenlenmiştir?
  A) Ticaret Kanunu
  B) Medeni Kanun
  C) Borçlar Kanunu
  D) Ceza Kanunu
  E) Vergi Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde vergiye ilişkin görevler kim tarafından yerine getirilir?
  A) Defterdar
  B) Mal müdürü
  C) Vali
  D) Kaymakam
  E) Vergi dairesi başkanı

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) İzleme Komitesinin görev süresi kaç yıldır?
  A) 10 yıl
  B) 15 yıl
  C) 20 yıl
  D) 25 yıl
  E) 30 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Vergi Dairesi başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
  A) Başbakan
  B) Bakanlar Kurulu
  C) Cumhurbaşkanı
  D) Maliye Bakanlığı
  E) TBMM

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Mükellefin aynı il sınırları içinde işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
  A) İçişleri Bakanlığı
  B) Ekonomi Bakanlığı
  C) Maliye Bakanlığı
  D) Sağlık Bakanlığı
  E) Dışişleri Bakanlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) İkmalen ve resen tarhiyat kapsamına girmeyen hallerde ve zamanında normal şekilde tarh edilmeyen vergilerin idarece belirli matrahlar üzerinden tarh edilme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Resen tarih
  B) İkmalen tarih
  C) Bakanlar kurulunca tarih
  D) İdarece tarih
  E) Beyana dayalı tarih

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gerekli kişilerin, yine kanunla vergi dışına bırakılmasına ne denir?
  A) Muafiyet
  B) İstisna
  C) Matrah
  D) Tahakkuk
  E) Tebliğ

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Devletin vergi alma hakkı ne zaman başlar?
  A) Vergiyi doğuran olayla
  B) Tahakkuk fişinin kesilmesiyle
  C) Verginin ödenecek hale gelmesiyle
  D) Beyannamenin verilmesiyle
  E) Verginin tarh edilmliş olmasıyla

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Tahsil zamanaşımı süresi kaç yıldır?
  A) 1 yıl
  B) 2 yıl
  C) 3 yıl
  D) 4 yıl
  E) 5 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Vergi kanunlarına göre, vergilendirilmesi gereken konuların, yine kanunlarla vergi dışına bırakılması nedir?
  A) Muafiyet
  B) İstisna
  C) Matrah
  D) Tahakkuk
  E) Tebliğ

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Vergi levhası asma zorunluluğundaki amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müşteriye açıklık ilkesi
  B) Vergiyi ilan etmek
  C) Vergiyi güvenlik altına almak
  D) Diğer işletmelere örnek olmak
  E) Rekabeti arttırmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Ekim Sayım beyanını kimler yapar?
  A) Basit usulde vergilendirilen çiftçiler
  B) Basit usul vergiye tabi olan herkes
  C) Serbest Meslek erbabı
  D) Ticari meslek erbabı
  E) Zirai işletmeleri Gelir Vergisi Kanunun 2. maddedeki büyüklüğe gelen çiftçiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) 30 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen bir fatura ne zamana kadar saklanmak zorundadır?
  A) 30 Nisan 2
  B) 1 Ocak 2004
  C) 30 Nisan 2013
  D) 30 Nisan 2023
  E) 31 Aralık 2007

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Vergi Karnesi nereden alınır?
  A) İkametgah adresindeki muhtarlıklardan
  B) İşyeri adresindeki muhtarlıklardan
  C) Ticaret sicil dairesinden
  D) İşyerinin bulunduğu vergi dairesinden
  E) Noterden

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Hizmet işleri gayri safi iş hasılatı bir yıl içinde kaç lirayı aşarsa birinci sınıf tüccar olarak kabul edilirler?
  A) 20.000.000.000 TL
  B) 24.000.000.000 TL
  C) 34.000.000.000 TL
  D) 44.000.000.000 TL
  E) 54.000.000.000 TL

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Katma Değer Vergisi’nde mal veya hizmet satın alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vergi mükellefi
  B) Vergi sorumlusu
  C) Vergi kaçakçısı
  D) Vergi yüklenicisi
  E) Kanuni temsilci

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi neresi tarafından verilir?
  A) Anayasa Mahkemesi
  B) TBMM
  C) Danıştay
  D) Yargıtay
  E) Sayıştay


  1-) D
  2-) B
  3-) E
  4-) B
  5-) A
  6-) C
  7-) C
  8-) A
  9-) C
  10-) A
  11-) C
  12-) D
  13-) A
  14-) C
  15-) B
  16-) A
  17-) D
  18-) C
  19-) D
  20-) A
  21-) A
  22-) E
  23-) B
  24-) C
  25-) E
  26-) E
  27-) D
  28-) D
  29-) D
  30-) B

 5. #5
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  1-) Devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden doğrudan bir karşılığa dayanmaksızın aldığı paralara ne ad verilir?
  A) Vergi
  B) Harç
  C) Resim
  D) Gecikme zammı
  E) Çek

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Mali sistemin bütününü meydana getiren hukuk kurallarına ne ad verilir?
  A) Vergi Hukuku
  B) Ticaret Hukuku
  C) Mali Hukuk
  D) Vergi İcra Hukuku
  E) Borçlar Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından değildir?
  A) Ceza Hukuku
  B) İdare Hukuku
  C) Kamu Hukuku
  D) Ticaret Hukuku
  E) Yargılama Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Vergi uyuşmazlıkları hangi yargı kolu içerisinde çözümlenir?
  A) Anayasa Yargısı
  B) Uyuşmazlık Yargısı
  C) Adli Yargı
  D) İdari Yargı
  E) Seçim Yargısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Vergi mükellefi olması gereken bir kişinin kanunun açık hükmüyle vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?
  A) Muafiyet
  B) İstisna
  C) Kamu Maliyesi
  D) Harç
  E) Resim

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Vergi hukuku kaç kısıma ayrılır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi vergileme hukukunu oluşturan konulardan değildir?
  A) Vergiyi doğuran olay
  B) Vergini tarihi
  C) Verginin Tebliği
  D) Gelir ve kurumlar vergisi
  E) Verginin süreleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?
  A) Vergi cezaları
  B) Harçlar
  C) Resimler
  D) Vergi zammı
  E) Özel sözleşmelerden doğan alacaklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Vergi hukukunun özelliği nedir?
  A) İsteğe bağlı olması
  B) Sözleşme hürriyetinin var olması
  C) Emredici olması
  D) Yıllık olması
  E) Emredici özelliğinin olmaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Vergide eşitlik ilkesi kaynağını nereden alır?
  A) Vergi kanunlarından
  B) Anayasadan
  C) Meclis kararlarından
  D) Kanun Hükmünde Kararnamelerden
  E) Maliye Bakanlığı yönetmeliklerinden

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Vergiler ilk hangi olayla anayasalarda yer almaya başlamıştır?
  A) Fransız ihtilali
  B) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
  C) Magna Carta
  D) Yüzyıl Savaşları
  E) Rönesans ve Reform Hareketleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Yatay adalet ve dikey adalet kavramları verginin hangi ilkesi içerisinde değerlendirilir?
  A) Eşitlik
  B) Kanunilik
  C) Genellik
  D) Aleniyet
  E) Açıklık

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Durumları farklı olanların vergi yüklerininde farklı olması ne ile adlandırılır?
  A) Genellik
  B) Sosyal Adalet
  C) Dikey Adalet
  D) Yatay Adalet
  E) Vergi Ödevi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden değildir?
  A) Yazılı
  B) Soyut
  C) Genel
  D) Sürekli
  E) Yürütme oganı tarafından çıkarılır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Uluslararası Vergi Antlaşmalarını uygun bulma yetkisi nereye aittir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) Yargı organı
  C) Bakanlar Kurulu
  D) Danıştay
  E) Yasama organı

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi nereye aittir?
  A) TBMM
  B) Bakanlar Kurulu
  C) Anayasa Mahkemesi
  D) Danıştay
  E) Sayıştay

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi neresi tarafından verilir?
  A) Anayasa Mahkemesi
  B) TBMM
  C) Danıştay
  D) Yargıtay
  E) Sayıştay

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) “Vergi, resim, harç ve benzeri mali mükelleflikler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır” ifadesi hangi ilkenin açıklamasıdır?
  A) Adalet
  B) Kanunilik
  C) Yetki Genişliği
  D) Yetki Saptırması
  E) Hakkaniyet

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Kanunların Anayasaya uygunluğu denetimi neresi tarafından yapılır?
  A) Bakanlar Kurulu
  B) İdare Mahkemesi
  C) Yargıtay
  D) Anayasa Mahkemesi
  E) Danıştay

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğler kaça ayrılır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 6
  E) 5

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişisidir?
  A) Dernek
  B) Bağ-Kur
  C) TRT
  D) Üniversite
  E) TÜBİTAK

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Esas vergi borçlusu kimdir?
  A) Devlet
  B) Mükellef
  C) Vergi Sorumlusu
  D) Vergi Yüklenicisi
  E) İdare

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Gerçek kişilerde haklardan yararlanma ehliyeti ne zaman başlar?
  A) İnsanın sağ olarak doğmasıyla
  B) 18 yaşını doldurmasıyla
  C) 15 yaşını doldurmasıyla
  D) Akıl hastalığı olmamasıyla
  E) Mahcur olmamasıyla

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Mal teslim eden, hizmet ifa eden ve ithalatta bulunan kişiler hangi vergiye tabidir?
  A) Gelir Vergisi
  B) Emlak Vergisi
  C) Kurumlar Vergisi
  D) Katma Değer Vergisi
  E) Damga Vergisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Müteselsil sorumluluk hangi Kanunda düzenlenmiştir?
  A) Vergi Kanunu
  B) Borçlar Kanunu
  C) Medeni Kanun
  D) Türk Ticaret Kanunu
  E) Vergi Usul Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Tüzel kişilerde vergi cezaları kimin adına kesilir?
  A) Tüzel kişilik adına
  B) Temsilciler adına
  C) Ortaklar adına
  D) Her ikisi adına
  E) Vergi sorumlusu adına

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Mükelleflere ait vergi beyannamelerinin sözü edilen kişiler tarafından imzalanması görevi kime aittir?
  A) Tasfiye memurları
  B) Malik
  C) Müteselsil sorumlu
  D) Müşterek sorumlu
  E) Yeminli mali müşavir

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Vergi cezası hangi durumda düşer?
  A) Vekalet
  B) Terkin
  C) Mücbir Sebep
  D) Beklenmeyen Durum
  E) Ölüm

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefidir?
  A) Kooperatifler
  B) Dernekler
  C) Gerçek Kişiler
  D) Vakıflar
  E) Sermaye Şirketleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Mirasçılar ölen kişinin vergi borçlarından ne şekilde sorumludurlar?
  A) Miras payları oranında
  B) Müteselsil sorumlu
  C) Müşterek sorumlu
  D) Borcun hepsinden
  E) Hiç sorumlu değildirler


  1-) A
  2-) C
  3-) D
  4-) D
  5-) A
  6-) E
  7-) D
  8-) E
  9-) C
  10-) B
  11-) C
  12-) A
  13-) C
  14-) E
  15-) E
  16-) B
  17-) B
  18-) B
  19-) D
  20-) A
  21-) A
  22-) B
  23-) A
  24-) D
  25-) B
  26-) A
  27-) E
  28-) E
  29-) C
  30-) A

 6. #6
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Standart

  .
  1-) Devlet gelirlerini devlet adına toplayan kuruluş hangisidir?
  A) Muhakemat Müdürlükleri
  B) Gelir Müdürlükleri
  C) Vergi Dairesi
  D) Gelirler Genel Müdürlüğü
  E) İl idaresi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden hangisi merkez örgütü içinde yer almaz?
  A) Gelirler Bölge Müdürlüğü
  B) Hesap Uzmanları Kurulu
  C) Maliye Teftiş Kurulu
  D) Baş Hukuk Müşavirliği
  E) Araştırma, Planlama, Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Maliye Teftiş Kurulu kaç yılında kurulmuştur?
  A) 1981
  B) 1887
  C) 1879
  D) 1899
  E) 1864

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Maliye politikasını uygulamak görevi nereye aittir?
  A) Maliye Bakanlığı
  B) Müsteşar
  C) Teftiş Kurulu
  D) Hesap Uzmanlar Kurulu
  E) Gelirler Genel Müdürlüğü

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Vergi inceleme işlerini kim yapar?
  A) Gelirler Genel Müdürlüğü
  B) Hesap Uzmanları Kurulu
  C) Maliye Bakanı
  D) Müsteşar
  E) Teftiş Kurulu

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) İlan ve reklam vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir?
  A) Köy
  B) ) İl Genel İdaresi
  C) Defterdar
  D) Belediye
  E) Vergi Dairesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?
  A) Vergi yönetimi
  B) Vergi uygulaması
  C) Vergi Hukuku
  D) Vergi stratejisi
  E) Vergi denetimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Vergi yönetiminin başında kim bulunur?
  A) Maliye Bakanlığı Müsteşarı
  B) Vergi Dairesi Başkanı
  C) Maliye Bakanı
  D) Defterdar
  E) Hesap Uzmanı

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Gelirler Genel Müdürlükleri kaç bölgede planlanmıştır?
  A) 8
  B) 10
  C) 5
  D) 7
  E) 12

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Hesap uzmanları kurulunun çalışma esasları hangi hukuki kaynakla belirlenir?
  A) Kanun
  B) Yönetmelik
  C) Tüzük
  D) KHK
  E) Genelge

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarından değildir?
  A) Verginin Tarhı
  B) Verginin Tahakkuku
  C) Verginin Tebliği
  D) Verginin Tahsili
  E) Verginin Sona Ermesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi verginin konusunu oluşturmaz?
  A) Servet
  B) Gelir
  C) Harcama
  D) Eğitim
  E) Hizmet

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Devletin vergi alma hakkı ne zaman başlar?
  A) Verginin Tarhı ile
  B) Vergiyi Doğuran Olay ile
  C) Verginin Tebliği ile
  D) Verginin tahsili ile
  E) Verginin Tahakkuku ile

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Verginin konusuna giren unsurların yasanın açık bir hükmüyle vergi dışı kalmasına ne denir?
  A) Muafiyet
  B) İstisna
  C) Matrah
  D) Tebliği
  E) Tarh

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Tahakkuk zamanaşımı süresi ne kadardır?
  A) 2 yıl
  B) 3 yıl
  C) 4 yıl
  D) 5 yıl
  E) 6 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Mükellefin ödemesi gereken verginin hesaplanmasına ilişkin teknik, fiziki ya da ekonomik büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tahakkuk
  B) Tarh
  C) Matrah
  D) Muafiyet
  E) İstina

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdaki vergilerden hangisi spesifik vergilere örnek teşkil eder?
  A) Gelir Vergisi
  B) Kurumlar Vergisi
  C) Taşıt Alım Vergisi
  D) Emlak Vergisi
  E) Katma Değer Vergisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Vergi oranlarında, istina ve muafiyet miktarlarında ve indirimlerde belli sınırlar içerisinde değişiklik yapma yetkisi hangi organa aittir?
  A) Maliye Bakanlığı
  B) Bakanlar Kurulu
  C) İl Özel İdaresi
  D) İlçe İdaresi
  E) Başbakanlık

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Kurumlar vergisinde hangi tarife uygulanır?
  A) Azalan Oranlı Tarife
  B) Artan Oranlı Tarife
  C) Tersine Artan Oranlı Tarife
  D) Tersine Azalan Oranlı Tarife
  E) Tek Oranlı Tarife

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergiye ilişkin olarak defter, kayıt ve belgelere ya da kanuni ölçülere dayanılarak bulunacak matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarhı hangi şekle göre yapılır?
  A) Resen Vergi Tarhı
  B) Beyannameye Dayalı Tarh
  C) İkmalen Vergi Tarhı
  D) Mükellefe Dayalı Tarh
  E) İdarece Vergi Tarhı

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi mükellefin kanunda yer alan ödevlerinden değildir?
  A) Bildirim
  B) Envanter
  C) Defter Tutma
  D) Bilanço
  E) Tahsil

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) I. İşe başlama
  II. İş değişikliği
  III. İşi bırakma
  IV. İşten istifa etme
  Yukarıdakilerden hangisi bildirim ödevini yerine getirmeyi gerektirmez?
  A) I – II – III
  B) I – II
  C) Yalnız IV
  D) IV – III
  E) Yalnız I

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
  A) Ticaret ve sanat erbabı
  B) Ticaret Şirketleri
  C) Serbest Meslek Erbabı
  D) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler
  E) Vakıflara ait iktisadi işletmeler

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) İkinci sınıf tüccarlar arka arkaya iki dönemde yüzde kaç fazlalık gösterirse birinci sınıfa geçerler?
  A) % 10
  B) % 20
  C) % 30
  D) % 60
  E) % 100

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Birinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildirler?
  A) Envanter Defteri
  B) Defter-i Kebir
  C) Yevmiye Defteri
  D) Günlük Defter
  E) İşletme Defteri

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Hangisinin vergi levhası asma mükellefiyeti yoktur?
  A) Basit usul vergi ödeyenler
  B) Gerçek usulde vergiye tabi ticari kazanç sahipleri
  C) Serbest meslek erbabı
  D) Adi şirketler
  E) Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Defter ve belgelerin saklama süresi ne kadardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 10
  E) 5

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Sayfaları dolmamış defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler tasdik işlemini hangi ay içinde yaptırırlar?
  A) Mart
  B) Aralık
  C) Ocak
  D) Şubat
  E) Kasım

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Defter tutmak zorunda olanların muhafaza ve ibraz ödevine uymamalarının cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kaçakçılık cezası
  B) Usulsüzlük cezası
  C) Kusur cezası
  D) Hileli vergi suçu cezası
  E) Özel usulsüzlük cezası

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisinin vergi levhası asma mükellefiyeti yoktur?
  A) Basit usulde vergilendirilenlerin
  B) Serbest meslek erbabının
  C) Gerçek usulde vergiye tabi ticari kazanç sahiplerinin
  D) Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin
  E) Adi şirketlerin


  1-) C
  2-) A
  3-) C
  4-) A
  5-) B
  6-) D
  7-) A
  8-) C
  9-) E
  10-) C
  11-) E
  12-) D
  13-) B
  14-) B
  15-) D
  16-) C
  17-) C
  18-) B
  19-) E
  20-) C
  21-) E
  22-) C
  23-) D
  24-) B
  25-) E
  26-) E
  27-) E
  28-) C
  29-) B
  30-) D

+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. AÖF 4.Sınıf vergi hukuku final ve bütünleme deneme sınavları
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 16.Kasım.2009, 02:00
 2. Ticaret hukuku final deneme sınavı – 1
  Konu Sahibi StoryLine Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Eylül.2007, 11:20
 3. Ticaret Hukuku Final Deneme 2 Soru Ve Cevaplar
  Konu Sahibi StoryLine Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Eylül.2007, 11:20
 4. Ticaret hukuku - deneme sınavı soru ve cevaplar
  Konu Sahibi StoryLine Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Eylül.2007, 11:19
 5. Türk Vergi Sistemi Final Deneme
  Konu Sahibi StoryLine Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Eylül.2007, 11:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •