Staj ve Uygulamalı DerslerAçıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj yada uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2. sınıfında bulunan Klavye Öğretimi dersi devam mecburiyeti olmayan, ingilizce öğretmenliği lisans programında ise, 2. sınıftaki Okul Deneyimi (gözlem) dersi ile 4. sınıftaki Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersi (staj), Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf Okul Öncesi Eğitimde Uygulama dersi ve 4. sınıf Öğretmenlik Uygulaması dersi, devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin 2004-2005 öğretim yılındaki zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj koşullarına uymak zorundadırlar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenci geçerli bir mazereti yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajını yapmak zorundadır.

Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendileri staj yeri temin ederek, Dekanlık onayıyla stajlarını yapabilirler. Turistik işletme belgesi olmayan işletmelerde yapılan stajlar geçerli değildir. Staj sonunda stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa iletmek öğrencinin sorumluluğundadır. Stajını tamamlamayan öğrenci programdan mezun olamaz.

Staj uygulaması ile ilgili bilgiler daha sonra gönderilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı ikinci sınıfında okutulan klavye öğretimi dersi uygulamalı bir ders olup, amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.